Ontruimen

 

Ontruimingsmaatregelen zijn niet voldoende afgestemd op menselijk gedrag. Technische aspecten  krijgen nog te vaak voorrang boven organisatorische. Er kan nog zo'n hard brandalarm klinken, als mensen niet worden geïnformeerd en begeleid, gedragen ze zich niet op de juiste manier. Veel tijdwinst valt nog te boeken in de eerste minuten, tussen het incident en het moment dat mensen in actie komen.

Goede instructies en besparing van tijd bij ontruimen

Het is belangrijk dat bedrijfshulpverleners heldere instructies en het goede voorbeeld geven. Want zelfs in het gunstige geval dat mensen de ernst van de situatie denken te begrijpen, gaan ze op zoek naar bevestiging. Daarmee gaat kostbare tijd verloren. Uit evaluaties van incidenten en experimenten blijkt dat getraind personeel de reactietijd bij evacuaties met maar liefst een factor tien kan verkorten. Het is kortom zaak om de trage reactiesnelheid en het ingesleten gedrag van mensen te verwerken in het ontruimingsplan. Mensen reageren volgens vaste patronen, maak daar dan ook gebruik van. Informeer hen zo snel mogelijk. En geef hen de leiding die ze nodig hebben!

Oefening baart kunst; ook bij ontruimen!

Door ontruimingsoefeningen frequent te doen, zullen de verbeterpunten direct opvallen. Advies is om minstens eens per jaar een ontruimingsoefening te houden.