Onze diensten

BTCONSUL ondersteunt bedrijven met KAM ondersteuning, organisatieadvies en veiligheidsopleidingen, zodat zij hun focus op hun core business kunnen houden. Daarnaast worden onze diensten ingeschakeld als er onvoldoende tijd of deskundigheid is om aan de vele verplichtingen vanuit de Arbowet te voldoen.