Onze diensten

 

BTCONSUL ondersteunt bedrijven met KAM ondersteuning, organisatieadvies en veiligheidsopleidingen, zodat zij hun focus op hun core business kunnen houden. Daarnaast worden onze diensten ingeschakeld als er onvoldoende tijd of deskundigheid is om aan de vele verplichtingen vanuit de Arbowet te voldoen.

Risico-inventarisatie & evaluatie en plan van Aanpak

Vanuit de Arbowet (artikel 5) is de Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) verplicht. De RI&E kan met behulp van een BTCONSUL model maar ook met de branche RI&E worden uitgevoerd. Vanuit de RI&E wordt een plan van aanpak opgesteld met hierin praktische adviezen.

BTCONSUL wordt vanwege zijn deskundigheid en pragmatische aanpak regelmatig ingezet om een preventiemedewerkers of veiligheid gezondheid en milieu functionarissen te assisteren bij het opstellen van de RI&E met plan van aanpak. Daarnaast wordt er meestal ook geassisteerd bij de verschillende beheersmaatregelen die daar bij horen.

Afhankelijk van de branche en het soort bedrijf volgen uit de RI&E en het plan van aanpak diverse acties en vervolgonderzoeken, zoals controle op machineveiligheid, gevaarlijke stoffen, geluidsmetingen en opslagvoorzieningen.

Lees hier meer over Risico Inventarisatie en Evaluatie ...

Cursussen en veiligheidsopleidingen

In artikel 8 van de Arbowet beschrijft de wetgever de verplichting van werkgevers om adequate voorlichting en onderricht aan hun werknemers te geven. Veel werkgevers weten niet precies hoe ze invulling moeten geven aan deze verplichting. Onze cursussen en opleidingen, sluiten naadloos aan op deze vereisten en uw vragen. Op een praktische manier maken wij inzichtelijk dat voorlichting en onderricht vereist is. Hierbij spelen uw wensen een belangrijke rol zodat er maatwerk geleverd kan worden.

Lees hier meer over veiligheidsopleidingen en -cursussen ...

Certificering van managementsystemen

Specifieke eisen, onvoldoende deskundigheid en nieuwe kwaliteitsstandaarden vragen om een goede en efficiënte beheerssystemen door middel van certificering. 

Klik hier voor meer over managementsystemen en -certificeringen.

BTCONSUL ondersteunt bedrijven met klantspecifieke managementsystemen en de RI&E met plan van aanpak om gericht aan uw eisen te voldoen. Bij managementsystemen op gebied van veiligheid, kwaliteit, milieu (VCA, ISO of OHSAS) ligt bij onze diensten de deskundigheid. Het is de uiteindelijke klantenwens wat de certificering bepaald.

Neem contact op of vraag gelijk een offerte aan