Cursus Veilig Hijsen

 

Veel bedrijfsongevallen binnen de hijssector ontstaan door onvoldoende kennis, gehaast of ondeskundig gebruik van hijsmiddelen. Met een cursus veilig hijsen kunt u ongevallen voorkomen.BTCONSUL heeft een cursus veilig hijsen ontwikkeld voor medewerkers die hun kennis en vaardigheden willen verbeteren, toetsen of moeten kunnen aantonen. Daarnaast is een training ontwikkeld voor medewerkers met een (bijna) verlopen hijscertificaat.

Doel van de Cursus Veilig Hijsen

De deelnemers worden zich bewust van de risico’s en verbeteren door de cursus hun kennis en vaardigheden. De cursist verkrijgt beter inzicht in de mogelijke gevaren en het verkleinen van de risico’s door een veiliger gebruik van hijsmiddelen. Door succesvolle deelname aan de cursus verkrijgt of verlengt de cursist zijn of haar hijscertificaat.

Arbowet veilig hijsen

Werkgevers hebben de zorg voor hun medewerkers en eventuele derden. Zij dienen te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek met goede arbeidsmiddelen. De werkgever dient de gebruikers van machines en (risicovolle) arbeidsmiddelen adequaat te informeren of op te leiden. Werknemers dienen arbeidsmiddelen en PBM’s op de juiste wijze te gebruiken. Veel werkgevers denken dat de Arbocatalogus voldoende informatie verschaft over veilig hijsen. De catalogus blijkt in de praktijk onvoldoende toereikend en incompleet. Met een Cursus Veilig Hijsen worden deze gebreken aangevuld en wordt er voldaan aan de opleidingseis vanuit de Arbowet.

Gedurende de training komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Theoriedeel met de wet- en regelgeving
  • De verschillende hijsmiddelen (toegespitst op uw organisatie) en de vertaling naar de praktijk (do’s and don’ts)
  • Afkeurcriteria van diverse hijsmiddelen
  • De start van de werkzaamheden: hoe begint u veilig te werken
  • Het bedienen van een kraan of hijswerktuig
  • Het aanslaan van lasten met verschillende hijsgereedschappen
  • Het verplaatsen van lasten

Aan het einde van de cursus wordt er een toets afgenomen in combinatie met een praktijkdeel. Hierin zal vooral worden gekeken of men het geleerde op de juiste manier toepast. De cursus veilig hijsen wordt op maat gemaakt waarbij specifieke wensen worden meegenomen. De basiscursus neemt 2 dagdelen in beslag. De vervolg- of verlengcursus 1 a 2 dagdelen (afhankelijk van de ervaring).

De cursus veilig hijsen in het kort:

Doel: Werknemers bewust maken van de risico’s en het verbeteren van hun kennis & vaardigheden i.c.m. het behalen of verlengen van het hijscertificaat.
Voor wie: medewerkers die met hijsmiddelen werken
Wanneer: de cursus Veilig Hijsen is het hele jaar beschikbaar via BTCONSUL
Duur: basiscursus 2 dagdelen en de herhalingscursus: 1 a 2 dagdelen (o.b.v. ervaring)
Toetsing: schriftelijke toets en praktijk toets
Prijs: Voor een prijsopgaaf kunt u rechts het formulier invullen.

Meer informatie over de Cursus Veilig Hijsen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen of een offerte aanvragen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.