Machineveiligheid

Wanneer u nieuwe machines inkoopt wilt u rekening houden met de de veiligheid en de efficiency. Vervolgens is er ook sprake van periodiek onderhoud. Met machineveiligheid bedoelen wij veiligheid in alle aspecten waarbij de Richtlijn Arbeidsmiddelen en Machine Richtlijn leidend zijn.

"Alle arbeidsmiddelen die u inzet voor het werkproces dienen te zijn conform de Arbowet. Als werkgever wilt u dit kunnen aantonen aan de hand van een machine-RIE."

Wanneer uw Arbo- of machine-RIE ontbreekt, riskeert u boetes oplopend tot 900 euro per ontbrekende RIE. Daarbij loopt u zonder RIE met betrekking tot machineveiligheid ook het risico om aansprakelijk te worden gehouden bij bedrijfsongevallen. Bij eventuele juridische kwesties staat u niet sterk zonder relevante Risico Inventarisatie en Evaluatie.

Machineveiligheid en machinerichtlijn CE

Machineveiligheid is zeer belangrijk. Wij merken bij onze werkbezoeken dat deze prioriteit ten onrechte vaak ondersneeuwt. Het gericht aankopen van CE gecertificeerde machines en arbeidsmiddelen is een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering. Voorafgaand dient u ook te inventariseren welke consequenties de aangeschafte middelen hebben voor de veiligheid binnen het werkproces. Wij merken dat dit bij veel bedrijven de nodige aandacht behoeft. Diverse bedrijven hebben de hulp van BTCONSUL ingeroepen om een machine-RIE op te stellen of de bestaande machine RIE-door te lichten.

"Bent u een organisatie met een certificering op het gebied van VCA, OHSAS OF ISO. Dan bent u sowieso verplicht uw elektrische arbeidsmiddelen volgens de NEN3140 te laten keuren."

Deze keuring is alleen gericht op elektrotechnische keuringen en behelst geen volledige controle op degelijkheid en machineveiligheid.