Stappenplan ISO 9001:2015

Er vanuit gaande dat u al gecertificeerd bent, raden we aan de volgende stappen te nemen om te voldoen aan de nieuwe norm:

Nulmeting

Voer met onze adviseur een nulmeting uit in uw organisatie. Maak een compleet overzicht van de huidige status van uw kwaliteitsmanagementsysteem en de bedrijfsvoering van uw organisatie. Wij gaan daarin een stap verder dan de standaard nulmeting waarbij u uw organisatie alleen toetst op basis van de norm ISO9001. Daarmee leert u veel meer over de kwaliteit van uw eigen organisatie.

 

Plan van Aanpak

Op basis van deze nulmeting maken we een transitiedocument ook wel een gap-analyse genoemd. Hierin beschrijven we stapsgewijs de constateringen en de benodigde aanpassingen voor de transitie naar ISO 9001:2015.

 

Voorbereiding

Tijdens de voorbereiding wordt het plan van aanpak met een realistische planning opgesteld / afgestemd. U dient na te denken welke proces eigenaar en/of teamleden bij deze transitie betrokken gaan worden. In de praktijk blijkt dat de implementatie en het gebruik van het managementsysteem veel betere is wanneer de juiste medewerkers (directie / management / direct leidinggevende(n) en/of uitvoerenden) erbij betrokken zijn
Voordat u start met de afhandeling van de geconstateerde afwijkingen, zorg dat de voorbereidingen worden getroffen. Denk daarbij aan een goede teamsamenstelling, een nieuwe opzet van het handboek, een planning, een taakverdeling en doelstellingen.

 

Transitie naar ISO 9001:2015

Wij ondersteunen u (proactief) bij de ombouw van het managementsysteem. Bijvoorbeeld met begeleiding bij en spiegeling van de opgestelde stakeholders en/of contextanalyse, voorbeeld processchema’s en/of procedures aanleveren, praktische invullen geven aan de benodigde registraties, enzovoorts.

 

Implementatie

Voer de aanpassingen volgens stappenplan door en betrek de afdelingen en kennisdragers/medewerkers bij de implementatie.
Zorg voor duidelijke meetpunten en periodiek overleg over de voortgang, behaalde resultaten en de knelpunten.

 

Auditing en procesanalyse

Meet of de aanpassingen het gewenste effect hebben gehad. Meet de input en output van de processen die u belangrijk vindt. Bijvoorbeeld omdat ze kritisch zijn of risicovol. Zet deze resultaten in grafieken, tabellen of rapporten en deel ze met uw collega’s.
De interne audits en controles kan BTCONSUL voor u verzorgen, zodat u een onafhankelijk en deskundige analyse heeft van het managementsysteem.

 

Certificatie

Zorg dat u een keuze heeft u certificeringsinstanties en contracteer diegene die het beste bij u past.Na 3 maanden operationeel kan uw systeem en organisatie volgens ISO 9001:2015 door een certificeringinstantie worden geaudit.
BTCONSUL kan u begeleiden u op weg naar en tijdens de certificeringsaudit, al is dit laatste niet gangbaar/optioneel.

 

Communicatie stakeholders

Nog een belangrijk onderdeel in het proces certificering en borging binnen uw organisatie.
Deel de voortgang en behaalde resultaten met uw medewerkers en bijvoorbeeld uw klanten/ stakeholders.Toon niet alleen het certificaat aan de inkopers van uw klanten, toon ook met trots de resultaten. Laat zien hoe goed uw organisatie haar processen beheerst en continu verbetert. Het behalen van de ISO 9001:2015 is een bijzondere prestatie en kan een unique selling point zijn. Gebruik daarvoor de fraaie resultaten in grafieken, tabellen en andere vormen. Laat de resultaten spreken en verbeter zo uw propositie ten opzichte van uw concurrenten. Zo heeft de certificatie niet alleen intern effect, maar ook extern.

 

Ondersteuning / ontzorging

Wij staan voor u klaar om u te ondersteunen bij de verschillende onderdelen.
Wij hanteren een pragmatische werkwijze en afhankelijk van uw wensen verzorgen wij alleen de eerste gapanalyse tot complete ontzorging naar de nieuwe certificering.