Milieu RIE en Milieuzorg

Met een milieu risico inventarisatie en evaluatie kunt u uw milieubelasting en milieuaspecten in kaart brengen. Steeds meer bedrijven zijn immers bezig met hun milieuzorg en duurzaamheid. Om dit goed te organiseren begint u met het inventariseren van uw impact op het milieu. Daarnaast kunt u van het bevoegd gezag controles verwachten ten aanzien van uw milieubelasting en de ingezette verbeteringen.

BTCONSUL assisteert bedrijven bij een duurzame invulling van hun milieubelasting, bijvoorbeeld door het verzorgen van een Milieu Risico Inventarisatie en Evaluatie (Milieu-RIE) en/of het inventariseren van de milieuaspecten voor de ISO 14001. In deze Milieu RIE worden de relevante milieuaspecten van de organisatie, alsmede de huidige zorg en getroffen beheersmaatregelen voor het milieu weergegeven. Bij de inventarisatie wordt de relevante wet- & regelgeving (milieuwetgeving) ook weergegeven.

Een Milieu Risico Inventarisatie en Evaluatie (hoe beknopt of uitgebreid dan ook) is eigenlijk onmisbaar voor iedere organisatie. Hoe kan men anders aantonen dat men voldoet aan de vele milieueisen? Bedrijven die VCA*, ISO14001 of MVO gecertificeerd willen worden moeten minimaal een Milieu-RIE hebben. BTCONSUL kan hierbij helpen met praktisch advies en ondersteuning.

Het doel van Milieu Risico Inventarisatie en Evaluatie is:

  • Inzicht verschaffen in de huidige situatie die milieu krijgt binnen een organisatie;
  • Inventariseren welke milieubelastingen en milieuaspecten van toepassing zijn;
  • Inzicht krijgen in de milieu wet- en regelgeving en hoe men daaraan voldoet;
  • De mate van beheersing inzichtelijk maken.
  • In het plan van aanpak worden vervolgens de mogelijke beheersmaatregelen aangegeven, inclusief de eerder genoemde prioritering. De eventuele verantwoordelijke en uitvoerenden dient de organisatie zelf in te vullen, inclusief de afgehandelde maatregelen.

 

Met onze Milieurapportage krijgt u een duidelijk beeld van uw milieubelastingaspecten en milieuwetgeving. Ook komen hier automatisch de mogelijke verbeteringen en beheersmaatregelen van uw milieuzorg uit voort.

BTCONSUL heeft de kennis in huis om de Milieu RI&E op te stellen we kijken er naar uit om deze voor u als klant te realiseren.

Download gratis onze checklist Risico Inventarisatie


Om een bedrijf te runnen, moet u zich houden aan veel spelregels van klanten, leveranciers, maar ook van wet- en regelgeving. De Arbowet is een grote leverancier van spelregels. Een daarvan is dat een bedrijf een actuele Risico Inventarisatie moet hebben. Met deze checklist kunt u beginnen aan uw RI&E.