Cursus veilig werken met de bovenloopkraan

 

Een ongeluk bij het hijsen en/of gebruik van een bovenloopkraan zit in een klein hoekje. Het werken en gebruiken van een bovenloopkraan en/of andersoortige halkranen vereist deskundigheid, ervaring en de juiste instelling. Vandaar dat niet zomaar iedereen met een kraan mag werken. Men moet adequaat zijn opgeleid en dit herhalen.

Met een cursus veilig werken met de bovenloopkraan of andere halkranen voorkomt u incidenten en ongevallen. Tevens zal men bewuster met bovenloopkraan gaan werken, wat de levensduur en de onderhoudskosten ten goede komt.

De bovenloopkraan is één van de hulpmiddelen om het laden, lossen en transporteren van lasten efficiënter te laten verlopen. De eisen die gesteld worden aan de kennis, de vaardigheden en het inzicht van de machinist worden steeds strenger. In de ARBO-wet is bovendien bepaald dat de werkgever zijn werknemers voldoende moet voorlichten en informeren. Op deze manier kan men een beter invulling geven aan de eis om een zo veilig en gezond mogelijke werkplek te realiseren.

Inhoud van de cursus veilig werken met de bovenloopkraan

Onze experts  geven tijdens de cursus theoretische achtergrond over het hijsen en werken met halkranen. In de cursus leert u daarbij op een veilige, efficiënte en verantwoordelijke wijze te werken met de bovenloopkraan.  De cursus gaat niet in op mobiele en/of torenkranen. Tijdens de training staat het functioneren en de verantwoordelijkheid van de gebruiker centraal. De nadruk ligt op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door uw bedrijf en de ARBO-wet zijn opgesteld. Tevens wordt er in cursus aandacht besteed aan de visie van de inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie).

De volgende onderwerpen worden in de cursus behandeld:
  • Opbouw en werking van de kraan
  • Wet- & regelgeving
  • Onderhoud en keuringen
  • Gebruik en inspectie van kranen alsmede de losse hijsmiddelen of hijsgereedschappen
  • Praktisch toepassen van de veiligheidseisen
  • Lastbehandeling
  • Praktijkzaken

Aan het einde van de cursus wordt er een (theorie)toets afgenomen in combinatie met een praktijkdeel. Hierin zal vooral worden gekeken of men het geleerde op de juiste manier toepast. De cursus veilig werken met bovenloopkraan wordt op maat gemaakt waarbij specifieke wensen worden meegenomen. De basiscursus neemt 2 dagdelen in beslag. De vervolg- of herhalingscursus 1à 2 dagdelen (afhankelijk van de kennis, ervaring en  hoeveelheid medewerkers).

De cursus veilig werken met bovenloopkraan in het kort:

Doel: Op een veilige, efficiënte en verantwoordelijke wijze werken met de bovenloopkraan of andere kranen.
Voor wie:  gebruikers van bovenloop- en/of andere halkranen
Wanneer: het hele jaar beschikbaar via BTCONSUL
Duur: basiscursus 2 dagdelen en de herhalingscursus: 1 à 2 dagdelen (o.b.v. kennis & ervaring)
Toetsing: schriftelijke toetsing en praktijk toets
Prijs: Voor een prijsopgaaf kunt u rechts het formulier invullen.

Wij werken graag met kleine groepen op de eigen werkomgeving voor het beste leereffect.

Meer informatie over de cursus veilig werken met bovenloopkraan Een offerte of extra informatie ontvangen? Vul ons formulier in en ontvang deze zo spoedig mogelijk.