Managementsystemen

BTCONSUL ontwikkelt en implementeert diverse managementsystemen zoals VGM Checklist Aannemers (VCA), ISO managementsystemen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Daarnaast kan BTCONSUL u assisteren bij het schrijven van de procedures, werkinstructies en het optimaliseren van een managementsysteem voor een praktisch KAM handboek.

Onze organisatieadviseurs staan garant voor een pragmatisch systeem en KAM handboek volgens de procesmethode.
Hierin zit ook de kracht van onze systemen. Zo min mogelijk papierwerk en administratieve zaken gecombineerd met praktische procedures, checklisten en formulieren. De continue verbetering en de cirkel van Deming zijn hierin verwerkt.

Managementsystemen van BTCONSUL

  • ISO 45001, voorheen de OHSAS 18001, is ontwikkeld voor arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid
  • ISO 9001 is een kwaliteitsmanagementsysteem en waarborgt continue verbetering.
  • ISO 14001 toont aan dat een organisatie werkt volgens internationale milieustandaarden.
  • MVO Prestatieladder is een managementsysteem dat helpt uw organisatie te verduurzamen
  • VCA Bedrijfscertificaat is een managementsysteem dat extra zorg draagt voor VGM zaken.

Managementsystemen komen op drie zaken neer: Zeg wat je doet, Doe wat je zegt en Bewijs het.

Controle door een senior organisatieadviseur

Wij adviseren bedrijven om gebruik te maken van een laatste controle door een senior organisatieadviseur (de system integrator). Zeker wanneer u voor het eerst een nieuw managementsysteem implementeert. Deze generale interne audit voor de certificeringsaudit zet de organisatie op scherp. De ‘generale’ geeft inzicht hoe een certificeringsaudit van een certificerende instantie (CI) verloopt.

Indien gewenst verzorgen wij het complete onderhoud aan het systeem of alleen de verplichte VGWM registraties, besprekingen, evaluaties en interne audits of controles.