Machine RIE | Risico inventarisatie en Evaluatie

Bij de aankoop van een machine denkt u als bedrijf na over veiligheid en efficiënt werken. Daarna laat u periodiek onderhoud en eventuele kalibraties uitvoeren. Maar machineveiligheid gaat verder dan dat. Hierbij wordt niet alleen het functioneren beoordeeld, maar ook de veiligheid met als basis de Richtlijn Arbeidsmiddelen en Machinerichtlijn.

Alle arbeidsmiddelen dienen te voldoen aan de Arbowet. Dit kan een werkgever aantonen middels een risico inventarisatie en evaluatie van het machinepark (Machine RIE). Ook staan deze zaken beschreven in u Plan van Aanpak (PvA) die is opgesteld vanuit de algemene risico inventarisatie en evaluatie.

Wat als u geen Machine Risico Inventarisatie/ Arbo RIE heeft?

Voor het niet hebben van een Arbo-, milieu of machine risico inventarisatie kan een boete door de inspectiedienst SZW (voormalig Arbeidsinspectie) worden uitgeschreven. Deze kan oplopen tot 3000 euro per ontbrekende risico-inventarisatie. Maar dit is niet het grootste risico voor een werkgever. De kosten kunnen veel verder oplopen wanneer aansprakelijkheid en andere gevolgen van een bedrijfsongeval worden doorberekend.

Wanneer een medewerker ernstig letsel oploopt als gevolg van een machinegebrek of onveiligheid kan een werkgever volledig aansprakelijk worden gesteld. Als de werkgever nalatig is geweest, is het de vraag of de verzekering wel uitkeert. Er zijn reeds diverse juridische uitspraken geweest, die niet ten gunste van de werkgevers waren. Daarom is het belangrijk het Plan van Aanpak tijdig en correct bij te werken als het gebruik veranderd.

Wat komt er kijken bij het opstellen en invullen van een Machine RIE?

Bij het opstellen van een Machine RIE met Plan van Aanpak dient men meer dan alleen technische kennis te bezitten. Ook adequate kennis van de wet- & regelgeving en daarbij de normen is noodzakelijk. Om een goede risico-inventarisatie te maken dient de opsteller ook onafhankelijk en goede communicatieve en administratieve vaardigheden te bezitten. Heeft u niet al deze kennis in huis of ontbreekt het u aan de tijd?

BTCONSUL begeleidt en ondersteunt u graag bij het opstellen van uw Machine RI&E met Plan van Aanpak.

Machineveiligheid is zeer belangrijk en verdient in veel organisaties dan ook extra aandacht. Met het aankopen van CE gecertificeerde machines en arbeidsmiddelen bent u er nog niet. Het beste is voorafgaand aan de aankoop reeds te bedenken welke consequenties dit heeft voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers en het gebruik op het gebied van ergonomie voor de gebruikers. Dat scheelt veel tijd en energie bij het voldoen aan de Arbowet.

Organisaties dienen periodiek hun elektrische arbeidsmiddelen te laten keuren.

Bij organisaties die VCA, OHSAS of ISO gecertificeerd zij, behoeft dit onderwerp extra aandacht.Let op dit is veelal alleen een visuele elektrotechnische keuring en geen controle op degelijkheid en machineveiligheid.

Buiten het opstellen van een Machine Risico Inventarisatie en Evaluatie met plan van aanpak voor uw bedrijf adviseert BTCONSUL u ook graag over de veiligheidsaspecten van toekomstige aanschaf van machines.

Download gratis onze checklist Risico Inventarisatie


Om een bedrijf te runnen, moet u zich houden aan veel spelregels van klanten, leveranciers, maar ook van wet- en regelgeving. De Arbowet is een grote leverancier van spelregels. Een daarvan is dat een bedrijf een actuele Risico Inventarisatie moet hebben. Met deze checklist kunt u beginnen aan uw RI&E.