VCA cursus

 

De vraag naar de gekwalificeerd personeel neemt steeds verder toe, waarbij ook de Arbowet u als werkgever verplicht om uw medewerkers voldoende voorlichting en instructie te geven. Met name het aspect veiligheid vraagt steeds meer aandacht. Een VCA cursus biedt uitkomst. BTCONSUL verzorgt zowel de cursussen Basisveiligheid (B-VCA) alsook Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA VOL) De inhoud van de cursus komt overeen met de officiële eindtermen.

Deze onderwerpen worden onder andere behandeld in een VCA cursus:
 • Relevante onderwerpen uit wet- & regelgeving (o.a. Arbo-wet);
 • Verplichtingen werknemer en –gever;
 • De termen gevaar, risico, preventie en beheersmaatregelen;
 • De oorzaken van ongevallen en methodes voor ongeval preventie;
 • Het gebruik van werkvergunningen;
 • De verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen PBM’s en het gebruik ervan;
 • Veilig aan de slag/ veiligheid in de praktijk;
 • De gevaren, risico’s en beheersmaatregelen voor:
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosies
 • Werken op hoogte
 • Hijsen, tillen en dragen
 • Elektriciteit, gereedschappen en machines
 • Werkvergunningen en besloten ruimtes
Tijdens de VCA cursus VOL worden de volgende extra onderwerpen behandeld:
 • bevorderen veilig werken
 • voorwaarden scheppen voor optimale werkomstandigheden
 • toezicht houden op de arbeidsmiddelen en de veiligheid van de medewerkers
 • oorzaakanalyse en inzicht krijgen in het voorkomen van incidenten
 • bij de uitgebreide cursus worden 1 of 2 casus behandelt

De cursussen kunnen in verschillende vormen worden gegeven, zoals:

 • De VCA cursus B, 3 dagdelen
 • De VCA cursus VOL, 4 dagdelen
 • Eendaagse instructie met examentraining en aansluitend examen

Voor meer info, zie ook dit pdf bestand:

Informatie VCA opleidingen