VCA cursus

De vraag naar gekwalificeerd personeel neemt steeds verder toe, waarbij ook de Arbowet u als werkgever verplicht om uw medewerkers voldoende voorlichting en instructie te geven. Met name het aspect veiligheid vraagt steeds meer aandacht. Een VCA cursus biedt uitkomst. BTCONSUL verzorgt zowel de cursussen Basisveiligheid (B-VCA) alsook Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VCA VOL) De inhoud van de cursus komt overeen met de officiële eindtermen.

 

Contact 

Heeft u vragen of wilt u een offerte opvragen? Neem dan contact met ons op.

 

+31 (0) 251 25 46 99