Over BTCONSUL

BTCONSUL helpt bedrijven met het organiseren en bijhouden van de verplichtingen omtrent diverse wet- en regelgeving. Hieronder vallen, bijvoorbeeld, de Arbowet en wet milieubeheer:

  • Arbowet - Werknemers tot hun pensioengerechtigde leeftijd een zo veilig en gezond mogelijke werkplek te bieden bestaat de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).
  • Wet milieubeheer - Om te voldoen aan de overheidseisen met betrekking tot milieuwetgeving moet een bedrijf voldoen aan de eisen die de milieuvergunning stelt en/of volgen uit de activiteitenmelding.

 

Succesvol dankzij 5 pijlers

Wij zijn succescol dankzij deze 5 pijlers:

  1. Oog voor resultaat;
  2. Gevoel van verantwoordelijkheid;
  3. 100% betrokkenheid;
  4. Niet bang voor conflicten;
  5. Vertrouwen in elkaar.