Over ons

BTCONSUL helpt bedrijven met het organiseren en bijhouden van de verplichtingen omtrent diverse wet- en regelgeving. Hieronder vallen, bijvoorbeeld, de Arbowet en wet milieubeheer:
 • Arbowet - Werknemers tot hun pensioengerechtigde leeftijd een zo veilig en gezond mogelijke werkplek te bieden bestaat de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).
 • Wet milieubeheer - Om te voldoen aan de overheidseisen met betrekking tot milieuwetgeving moet een bedrijf voldoen aan de eisen die de milieuvergunning stelt en/of volgen uit de activiteitenmelding.

 • Succesvol dankzij 5 pijlers

  1. Oog voor resultaat
  2. Gevoel van verantwoordelijkheid
  3. 100% betrokkenheid
  4. Niet bang voor conflicten
  5. Vertrouwen in elkaar