Ongevallen

 

Per jaar vinden er zo’n 140.000 bedrijfsongevallen plaats, waarbij 100 doden vallen. Van de dodelijke bedrijfsongevallen zijn de oorzaken: 40 % beknelling, 25 % door vallen, 15% door vallend of draaiend voorwerp. Een ongeluk zit in een klein hoekje.

Veel bedrijven, zoals wij van BTCONSUL, geven trainingen en voorlichting over veilig werken. Werknemers zijn verplicht om deze trainingen en voorlichting te volgen. Bij een bedrijfsongeval moet u natuurlijk eerst de bedrijfshulpverlening (BHV) inschakelen om eerste hulp aan het slachtoffer te verlenen. Alarmeer tegelijkertijd de hulpdiensten, zodat zij zo snel mogelijk ter plaatse zijn.

Ongevallen en de arbeidsinspectie

U moet een bedrijfsongeval bij de Arbeidsinspectie melden als het blijvend letsel tot gevolg heeft, als het tot een ziekenhuisopname leidt of een dodelijke afloop heeft. Poliklinisch bezoek telt dus niet. Na een meldingsplichtig bedrijfsongeval voeren inspecteurs van de Arbeidsinspectie onderzoek uit. Om de oorzaak van de toedracht van het ongeval te kunnen vaststellen, is het belangrijk dat u zo min mogelijk veranderingen aanbrengt aan de plek des onheils.

Voorzorg en nazorg bedrijfsongevallen

Medewerkers die bij een ernstig of traumatisch ongeluk betrokken zijn, gaat dat niet in de koude kleren zitten. Soms kampen zij nog lange tijd met fysieke of psychische problemen. Zorg dus ook voor de collega’s van het slachtoffer. Om een bedrijfsongeval te voorkomen, moeten uw medewerkers zich natuurlijk aan de veiligheidsinstructies houden. Iemand die de regels – ondanks meerdere waarschuwingen – aan zijn laars lapt, mag u sancties opleggen. Bij een bedrijfsongeval is de werkgever meestal aansprakelijk. Ook kan de ziektekostenverzekeraar van de medewerker zijn zorgkosten terugvorderen (regresrecht). Er moet dan wel sprake zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de werkgever.