Is een RI&E verplicht?

 

Waarschijnlijk wel
De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E / RIE) is in principe sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd voor ZZP'ers) door de arbowet. Een Plan van Aanpak is een verplicht onderdeel binnen de Arbo RIE. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), vandaar dat de RIE vaak Arbo RIE of Arbowet RIE genoemd wordt. Neem contact op als u meer informatie wil over een RIE checklist.

Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) zijn ook verplicht een RI&E Plan van Aanpak op te stellen volgens de RI&E checklist. Zij kunnen gebruik maken van een branche RI&E instrument, maar zij mogen in plaats daarvan ook gebruik maken van deze checklist. Dit is een verkorte versie van de RI&E.

Dit zegt de Arbeidsinspectie over de RI&E:

RI&E
Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Plan van Aanpak
In het RI&E Plan van Aanpak (PvA) moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico's, en wat deze maatregelen opleveren.

Bespreken met het personeel
De werkgever rapporteert jaarlijks aan de werknemers (of, als die er is, de Personeelsvertegenwoordiging) over de uitvoering van het plan van aanpak.

Toetsen
De werkgever mag zijn RI&E Plan van Aanpak zelf maken. Is elke werkgever verplicht zijn RI&E te laten toetsen? Nee, sinds 1 juli 2005 bestaat hier een ander systeem voor. Wilt u hulp bij het uitzoeken of u wel of niet verplicht bent uw RI&E en te laten toetsen? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Verplicht actueel houden van RI&E
Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet u ook de RI&E aanpassen. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers. De RI&E Plan van Aanpak en RI&E Checklist moeten altijd actueel zijn.

En als u niets doet met de Arbo RI&E?
Als een inspecteur tijdens een controle om de RI&E Plan van Aanpak vraagt en de ondernemer heeft die niet, dan zal de inspecteur direct een boete aanzeggen. Als de getoonde RI&E Plan van Aanpak en RI&E Checklist niet volledig zijn, zal de inspecteur een waarschuwing geven met een termijn van maximaal 3 maanden.