ISO 9001 2015

Eind 2015 is de nieuwe versie van de kwaliteitsnorm ISO 9001 gepubliceerd. In Nederland heet deze de NEN-EN-ISO 9001:2015. Deze versie is de opvolger van de ISO 9001-norm uit 2008. Beide normen kunnen bij de certificatie tot begin september 2018 naast elkaar worden gebruikt. Vanaf september 2018 (drie jaar na publicatie ISO 9001:20015) zijn de certificaten op basis van ISO 9001:2008 niet meer geldig.

Nieuwe structuur ISO 9001 2015

De ISO9001:2015 heeft een nieuwe hoofdstuk- en paragraafindeling. Deze is gebaseerd op de zogenaamde High Level Structure (HLS). Door ISO is bepaald dat alle normen voor managementsystemen op basis van de HLS worden opgebouwd. Het gaat hier expliciet om de hoofdstukindeling, er zijn geen eisen/normen opgenomen die specifiek betrekking hebben op andere managementsystemen, zie ook onderstaande afbeelding. De HLS is goed te gebruiken voor bedrijven die meerdere systemen willen integreren. Het wordt hiermee ook gemakkelijker voor de auditoren van certificerende instellingen om te auditeren.

Veel bedrijven hebben al een ISO 9001 2008 managementsysteem. Om over te schakelen naar de nieuwe norm zal er eerst een GAP analyse worden uitgevoerd. Hiermee wordt gekeken hoe het huidige managementsysteem ervoor staat en wat er gedaan moet worden om aan de ISO9001 2015 te voldoen. Naar aanleiding van de uitkomsten van de analyse wordt er een plan van aanpak opgesteld.

Bewustwording management en medewerkers

Het is erg belangrijk dat er bewustwording komt binnen het bedrijf bij het management en de medewerkers. Zo dient te worden aangetoond dat het management(leiderschap) actief bezig is met het kwaliteitsmanagementsysteem en wordt er van de medewerkers verwacht welke impact zij hebben op het kwaliteitsmanagementsysteem als er een kwaliteitsdoelstelling niet wordt gehaald. Daarnaast komt er bij bewustwording een grote draagvlak binnen de organisatie wat de acceptatie verder vergroot.

Het is van belang om de overgang in te plannen met een certificerende instelling. Er wordt door de certificerende instellingen geadviseerd om de transitie de komende jaren in gang te zetten. Dit is mede afhankelijk van de geldigheid van het certificaat.

BTCONSUL ondersteund u graag bij deze transitie. Een kwaliteitsmanagement systeem blijft tenslotte maatwerk.