Arboadvies en VGWM

BTCONSUL ondersteunt en adviseert uw bedrijf bij het opzetten, praktisch implementeren en optimaliseren van Arbo- en VGWM-beleid. Vanuit de Arbeidsomstandighedenwet hebben uw werknemers recht op een zo veilig en gezond mogelijke werkomgeving. Dit vraagt veel van u als werkgever.

De aandachtsgebieden zijn:

 • Directe gevaren, zoals geluidsoverlast, vallen van hoogte, vallende voorwerpen, explosie en brand gevaar;
 • Risicovolle werkzaamheden zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen, besloten ruimtes en werken met machines;
 • Gezondheid en lichamelijk (fysieke) belasting zoals tillen, beeldschermwerk en werkplek inventarisatie;
 • Duurzame inzetbaarheid van het personeel;
 • Psychosociale arbeidsbelasting.

Hoe werkt BTCONSUL?

U ontvangt van ons advies- en begeleiding op maat. Want risico's bij administratieve werkzaamheden verschillen immers van veiligheidsrisico's bij werkzaamheden in de bouw of industrie. Onze intensieve begeleiding verrichten wij o.a. in combinatie met werkplekobservaties.

Onder de gezondheid binnen uw bedrijf rekenen wij allerlei aspecten, zoals het werken met gevaarlijke stoffen, fysieke belasting, klimaat of repeterende werkzaamheden in een productie- of kantooromgeving. Wordt er veilig en gezond gewerkt binnen uw organisatie? Dus met zo min mogelijk risico’s en gevaren? Wij adviseren en begeleiden u met als doel een ideale risicobeheersing en arbeidsomstandigheden. Bij kleinere bedrijven is de eigenaar meestal ook de preventiemedewerker, bij grotere is de rol van preventiemedewerker meestal toegewezen aan een leidinggevende of coördinator. In beide gevallen kan het zo zijn dat er onvoldoende kennis in huis is. BTCONSUL heeft veel kennis in huis over QSHE-zaken.

Aan de hand van individuele gesprekken met uw medewerkers onderzoeken onze vakmensen hoe medewerkers het werk ervaren. Is er bijvoorbeeld een goede balans tussen werk en privé? Hoe ervaren uw medewerkers de werkdruk en hoe is de onderlinge omgang met elkaar op de werkvloer? Wat is het bewustzijn ten aanzien van de risico´s en risicobeheersing? Het noteren van alle verbeterpunten is niet voldoende. Een bak die voor de nooduitgang staat, kan misschien niet ergens anders staan omdat dat niet praktisch is. Het is daarom belangrijk om meer te zijn dan een notulist en verslaggever.

Ons arbo-advies gaat in op de volgende onderwerpen die samenvallen met het Arbobeleid:

BTCONSUL neemt de volgende onderwerpen van uw VGWM beleid onder de loep:

 • Duurzame inzet van de medewerkers;
 • Gezondheidsmanagement;
 • Arbo risico’s;
 • Ploegendienst en onregelmatige tijden;
 • Preventiemedewerker;
 • VGWM Commissie (indien noodzakelijk);
 • Het waarborgen van veiligheid en gezondheid van de eigen medewerkers. Maar ook van eventuele van uitzendkrachten, ZZP-ers en overige derden;
 • Risicobeheersing zoals het voorkomen van onveilige situaties; persoonlijk letsel, materiële schade en/of milieu schade;
 • Het bevorderen van het veiligheidsbewustzijn, aanspreken op onveilig gedrag en streven naar continue verbetering;
 • Periodieke controles tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering.