VCA Bedrijfscertificaat

 

VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) is een redelijk ingeburgerd managementsysteem dat zich richt op VGWM-zaken. Voor buitenstaanders is VCA veiligheid. De VCA met bijhorend VCA bedrijfscertificaat was oorspronkelijk ontwikkeld voor de (petro)chemische bedrijven in de Botlek regio Rotterdam om onveilige en ontoelaatbare situaties in te perken. Later is het in de bouw en aanverwante branches geïntroduceerd. Met succes begeleidt en ondersteunt BTCONSUL dagelijks diverse bedrijven op weg naar uw VCA certificaat en ook in het natraject staan wij u graag bij.

Check voor alles over VCA onze website vca-voor-bedrijven.nl.

VCA Certificaat niveaus
Het VCA Certificaat is te behalen op verschillende niveaus, namelijk:

  • VCA* - Dit certificaat is in principe bedoeld voor veelal kleinere bedrijven en gericht op de directe VGM beheersing tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden op de werkvloer (geen uitbesteding van werkzaamheden).
  • VCA** - Dit certificaat is in principe bedoeld voor bedrijven die optreden als (gedeeltelijke) aannemer/opdrachtnemer en is gericht op zowel de directe VGM beheersing van de werkzaamheden in de uitvoering alsmede op de VGM-structuur/-organisatie.
  • VCA P - Dit certificaat is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden op of voor petrochemische bedrijven uitvoeren. Hierbij gelden dezelfde eisen van VCA** + specifieke eisen voor de petrochemie.

Handboek VCA Certificaat
Wij hebben voor het VCA Certificaat een handboek ontwikkeld dat een pragmatische invulling geeft aan de eisen vanuit de norm. Het heeft zich al vele malen bewezen bij klanten en staat bij voldoende inzet en gebruik garant voor een geslaagde certificering door een certificerende instantie (CI). De norm bestaat in de basis uit diverse verplichte vragen en keuze vragen. Het is onze uitdaging om met u de eisen zo goed mogelijk binnen uw bedrijf te implementeren, zonder te veel te veranderen

Voor elke VCA Bedrijfscertificaat geldt dat alle medewerkers een VCA Basis of VOL persoonscertificaat moeten hebben.

Wij hanteren de procesbenadering en zorgen indien gewenst voor de complete implementatie binnen uw organisatie. Het systeem is opgebouwd uit procedures, werkinstructies en formulieren. De verplichte registraties kunnen of door ons worden bijgehouden of door de klant zelf worden verzorgd.

Diverse opdrachtgevers waarderen als de vakmensen van BTCONSUL ook na de VCA certificering betrokken blijven bij het onderhoud aan het managementsysteem.

VCA vraagt om deskundigheid
De VCA-norm vereist een bepaalde deskundigheid van de VGWM-functionaris (MVK of hoger). Veel bedrijven kunnen hier niet aan voldoen. Wij hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met periodieke deskundige ondersteuning ontwikkeld, zodat de klanten ook aan deze eis van VCA certificering kunnen voldoen.

Door een samenwerkingsovereenkomst met BTCONSUL voldoet u gelijk al aan een VCA-norm

Met onze begeleiding worden veel zaken die vanuit de Arbowet  verplicht zijn aantoonbaar geregeld. Ook straalt dat af naar buiten toe. Naar uw klanten en bijvoorbeeld in uw samenwerking met leveranciers en opdrachtgevers.

Wij maken gebruik van een stappenplan zodat uw organisatie de VCA certificering behaalt. De kosten voor het VCA certificaat is van diverse zaken afhankelijk:

  • bedrijfsgrootte;
  • werkzaamheden;
  • VCA*/**/petrochemie;
  • eigen inzet;
  • certificerende instelling;
  • enzovoort.

Neem hier contact op met ons voor een kosteninschatting. Meer informatie over het VCA certificaat bij de VCA cursus