Gevaarlijke stoffen

Het werken met gevaarlijke stoffen brengt voor u als bedrijf risico’s met zich mee. Kenmerkend voor de risico’s van gevaarlijke stoffen is dat de gevolgen vaak wel ernstig zijn maar niet altijd direct zichtbaar of merkbaar. Blootstelling aan asbest kan bijvoorbeeld jaren later kanker veroorzaken. Zowel als werkgevers en werknemer moet u goed op de hoogte zijn van de gevaren van de stoffen waarmee u werkt. Het gebruik van en contact met gevaarlijke stoffen moet zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt.

Regels over het werken met gevaarlijke stoffen staan onder andere in de Arbowet, ARBO besluit en diverse aanvullende wet- & regelgeving en convenanten. Hieronder vindt u informatie over gevaarlijke stoffen waarmee u wellicht in uw bedrijfsvoering mee te maken. Als specialisten op het gebied van veiligheid staat BTCONSUL u graag tot dienst om uw RI&E verder vorm te geven en risico's in het dagelijkse werken te vermijden en te beperken.