Meerdaagse kraanopleiding

De meerdaagse kraan opleiding is een aanvulling op de bestaande opleidingen veilig hijsen. Er worden vele hijswerktuigen en kranen gebruikt die geen officieel hijsbewijs vereisen (<10 tonm). Voor die situaties verzorgt BTCONSUL voor uw bedrijf een deskundige opleiding  op maat. Voor de situaties, waarbij dit wel benodigd is, zijn er diverse gespecialiseerde opleidingsinstituten die de erkende kraanmachinistenopleidingen verzorgen en een hijsbewijs afgeven.

Meerdaagse kraan opleiding op maat

Er zijn diverse bedrijven die hun medewerkers geen dure hijsopleiding met hijsbewijs willen geven, maar wel een degelijke (interne) opleiding tot kraangebruiker. Deze veelal in kleine groepjes verzorgde opleiding sluit daar bij aan. Onze docenten zijn enthousiaste specialisten uit de  dagelijkse praktijk. Waaronder voormalige en huidige ervaren kraanmachinisten en beroepsinstructeurs, die de theorie goed aan de praktijk kunnen verbinden.

Omdat in deze opleiding de praktijk het belangrijkste onderdeel is, besteden onze docenten daar extra aandacht aan. Verschillende onderdelen en functies van hijswerktuigen en kranen en eventuele verschijnselen/praktijksituaties komen aan de orde. Zo worden bijvoorbeeld slingeringen geoefend. Deze kennis en voorbeelden komen tijdens de theoretische en praktische toetsing weer aan bod.

Met de meerdaagse kraan opleiding verschaffen wij uw bedienend personeel meer kennis en inzicht om veilig en efficiënt te werken met hijswerktuigen en (bovenloop)kranen. In  de dagelijkse praktijk gebeuren helaas nog teveel incidenten en ongevallen bij  het verplaatsen van lasten. BTCONSUL draagt graag bij aan het reduceren van deze ongevallen en ongelukken.

Kraan opleiding tijdsduur

Afhankelijk van uw wensen en de constateringen die met uw RI&E samenhangen, bepalen wij in overleg met u de inhoud en tijdsduur van de meerdaagse kraanopleiding. Een goede basiscursus neemt 2 tot 5 dagen in beslag. Afgaande op de risico’s/ gevaren en de specifieke ervaringen van de deelnemers duurt de instructie en/of herhalingsopleiding 1 tot 3 dagdelen.