Veiligheidsladder

Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Met de het certificaat kunt u aantonen dat uw organisatie veiligheidsbewust handelt en veilig werken stimuleert. BTCONSUL ondersteunt u graag bij de certificering voor de Veiligheidsladder en het verder verbeteren van de veiligheidscultuur.

 

Wat is de Veiligheidsladder?

Het doel van de Veiligheidsladder is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg.

Een essentiële factor is het bewustzijn in alle lagen van de organisatie. Dat heeft alles te maken met houding, gedrag en cultuur. Binnen de Veiligheidsladder staat centraal dat je veiligheid met z'n allen doet, en in de hele keten.

De Veiligheidsladder is opgebouwd uit 5 treden. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid, hoe hoger de score.

Certificering

Het is goed om te starten met een nulmeting. Daarna weten we wat er moet gebeuren om uw bedrijf te laten certificeren voor een trede uit de veiligheidsladder. U krijgt dan een overzicht van de punten die goed zijn en welke nog (beter) geregeld moeten zijn.

Aan de hand van de gewenste trede, het overzicht van de nulmeting en de gewenste ondersteuning, kunnen wij een goed voorstel doen. Daarna gaan we stapsgewijs aan de slag.

Meerwaarde van de Veiligheidsladder

Iedereen wil aan het eind van de dag weer ongedeerd naar huis. De Veiligheidsladder helpt daarmee. Door aan de slag te gaan met de Veiligheidsladder, gaat uw organisatie aan de slag met veiligheidsbewustzijn.

Daarnaast kan een certificering het verschil maken bij offerte- en aanbestedingstrajecten. Met een certificaat kunt u aantonen dat u veilig werkt en in welke mate. Steeds meer opdrachtgevers geven een vast percentage gunningsvoordeel, dat oploopt tot 10%.

Tot slot onderscheidt u zich tot uw concurrent en werkt het positief voor uw imago.

 

Contact 

 Heeft u al een andere certificering, zoals VCA of ISO45001? Dan is de Veiligheidsladder een mooie aanvulling die weinig tijd en moeite kost.
Heeft u vragen? Of wilt u een offerte opvragen? Neem dan contact met ons op.


+31 (0)251 25 46 99