MVO Prestatieladder

 

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voorziet BTCONSUL u van begeleiding in het vormgeven van een kwaliteitssysteem. De MVO prestatieladder implementeren onze experts graag bij uw organisatie. Deze werkwijze is voorzien van een uitgebreid handboek en specifieke formulieren en procedures. BTCONSUL helpt en adviseert u bij het vormgeven en optimaliseren van de MVO prestatieladder. Dit kwaliteitssysteem integreert de aanvaardbare uitgangspunten voor duurzaam ondernemen en maakt de duurzame ontwikkeling transparant en toetsbaar.

Kernonderdelen MVO prestatieladder

De MVO prestatieladder is aan de hand van de internationale MVO-richtlijnen en documenten opgebouwd uit 3 kernonderdelen:

  • Eisen MVO managementsysteem
  • Stakeholder management
  • MVO-indicatoren
Managementsysteem MVO prestatieladder

Stakeholdermanagement en MVO-richtlijnen borgt u in het MVO managementsysteem door bijvoorbeeld MVO-procedures vast te leggen en verbetering te monitoren. Aantoonbaar afstemmen met belanghebbenden van de organisatie en verantwoording afleggen aan hen, zijn kernonderdelen van de MVO prestatieladder. De 33 MVO-indicatoren zijn onderverdeeld in 7 kern thema’s. Dit zijn de MVO onderwerpen van de ISO 26001 [Link].

MVO foodprints

Naast de MVO prestatieladder zijn er ook MVO foodprints te certificeren zoals bijvoorbeeld de CO2 foodprint en water foodprint. Steeds meer bedrijven recyclen hun afval materialen en dus is er nog winst te halen in de duurzaamheid. Hierbij gaat het om een driedimensionale maximalisatie, beter bekend als de triple P; People, Planet, Profit. Dat dit niet alleen theorie is, wordt aangetoond in diverse onderzoeken. Wanneer u zich als onderneming op deze drie doelen richt, boekt u consistent uitstekende resultaten op zowel mensen, de aarde en winst.