ISO 9001 Certificering

 

BTCONSUL zorgt voor een compleet en praktisch kwaliteitssysteem: de ISO 9001. Met onze ondersteuning werkt u met een compact handboek met procedures en aanvullende formulieren. Daarnaast helpt BTCONSUL u bij het implementeren en optimaliseren van uw kwaliteitssysteem.

ISO 9001 is een internationaal erkende standaard voor het kwaliteitssysteem. Het is een proces en systeem georiënteerde benadering en waarborgt continue verbetering. ISO 9001 certificering legt de nadruk op kwaliteitsborging, structurering en klanttevredenheid. In hoeverre bent u bekend en in staat om de wensen van de klant tegemoet te komen binnen de wet en regelgeving?

Een goede invulling van de eisen van de ISO 9001 standaard leidt ertoe dat:
 • Klanten zullen ervaren dat de geleverde producten/diensten overeenstemmen met hun eisen en verwachtingen en dat ze erop kunnen vertrouwen dat ze tijdig worden geleverd;
 • Aandeelhouders en investeerders een groter rendement zien in hun investering, groter marktaandeel en hogere winsten;
 • Leveranciers en partners profijt trekken uit een stabiele en groeiende samenwerking;
 • De samenleving een positief imago heeft van de organisatie.
 • In 2015 is de ISO 9001 norm uit 2008 herzien wat voor bedrijven nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. In de herziene ISO normen komen een aantal zaken voor die voorheen niet in de norm zaten. Denk hierbij aan de High Level Structure, risicomanagement, dialogen met stakeholders aangaan en kennismanagement. Hierbij is het creëren van support en risicomanagement een van de grootste uitdaging in de norm.
Peilers ISO 9001 certificering
Voor de ISO 9001 certificering zijn er belangrijk pijlers zoals:
 • Kwaliteitsplanning om de kwaliteitsdoelen te bereiken
 • Directiebeoordeling en interne audits;
 • Corrigerende en preventieve maatregelen;
 • Monitoring / meting van de klanttevredenheid;
 • Identificatie van de wet- en regelgeving;
 • Continue verbetering.
De onderstaande stappen zijn gangbaar om ISO 9001 certificaat te behalen:
 1. Nulmeting;
 2. Management systeem ontwikkelen en handboek opstellen conform de norm ISO 9001;
 3. Implementeren van het systeem;
 4. Uitvoeren interne audit of beoordeling / evaluatie van het systeem;
 5. ISO 9001 aanvragen bij certificerende instelling.

BTCONSUL begeleid diverse bedrijven in heel Nederland met het behalen en behouden van de ISO 9001 certificering.

Neem contact op of vraag gelijk een offerte aan