CO Vakmanschap

Bedrijven die werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties verrichten moeten vanaf 1 april 2023 voldoen aan de CO-certificering om het aantal ongelukken met koolmonoxide te verkleinen. De certificering voor CO Vakmanschap is een wettelijk verplicht onderdeel van het Bouwbesluit en wordt ook wel de Gasketelwet genoemd. Als een bedrijf na 1 april 2023 werkzaamheden verricht aan een gasverbrandingsinstallatie zonder certificering voor CO Vakmanschap dan zijn zowel het bedrijf als de aannemer beiden in overtreding. 

BRL 6000-25

In paragraaf 1.8 van het Bouwbesluit van 2012 zijn de eisen geformuleerd. Deze paragraaf is door InstallQ vertaald naar een beoordelingsrichtlijn, de BRL 6000-25 ‘Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas’. De BRL 6000-25 is de technische vertaling van de wet naar de praktijk en bevat de voorwaarden waarmee bedrijven in aanmerking kunnen komen voor het wettelijk vereiste certificaat. De beoordelingsrichtlijn maakt onderdeel uit van de bestaande BRL 6000-serie (met de delen 1 tot en met 8, 10, 16, 21 en 22), maar bedrijven kunnen zich ook alleen voor deel 25 certificeren.

BRL K25000

Omdat de minister liet weten dat het de voorkeur geeft aan meerdere certificatie-schema’s, heeft Kiwa naast de BRL 6000-25 van InstallQ besloten om met de eigen BRL K25000 regeling te komen. Ook voor de NHK-certificering kunnen bedrijven bij Kiwa terecht. Het Kiwa BRL K25000 certificaat heeft een minder uitgebreid certificeringstraject. Dit traject is daardoor aantrekkelijker voor ZZP’ers en kleinere installatiebedrijven. De procestoets van een deel van deze richtlijn kan zelfs op afstand worden beoordeeld en de uitvoering kan steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

Welke stappen zijn er nodig voor een CO-certificering?

Vanaf 1 april 2023 moeten alle cv-monteurs en gasinstallatiebedrijven in Nederland in het bezit te zijn van een Bewijs van CO Vakmanschap en een CO certificering. De volgende stappen zorgen ervoor dat u in het bezit komt van een CO-certificering.