Managementsystemen


BTCONSUL ontwikkelt en implementeert diverse managementsystemen zoals Veiligheids Checklist Aannemers (VCA), Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS), ISO (9001 en 14001) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO). Daarnaast kan BTCONSUL u assisteren bij het schrijven van de procedures, werkinstructies en het optimaliseren van een managementsysteem.

Onze organisatieadviseurs staan garant voor een pragmatisch systeem volgens de procesmethode.
Hierin zit ook de kracht van onze systemen. Zo min mogelijk papierwerk en administratieve zaken gecombineerd met praktische procedures, checklisten en formulieren. De continue verbetering en de cirkel van Demming zijn hierin verwerkt.

Controle door een senior organisatieadviseur

Wij adviseren bedrijven om gebruik te maken van een laatste controle door een senior organisatieadviseur (de system integrator). Zeker wanneer u voor het eerst een nieuw managementsysteem implementeert. Deze generale interne audit voor de certificeringsaudit zet de organisatie op scherp. De ‘generale’ geeft inzicht hoe een certificeringsaudit van een certificerende instantie (CI) verloopt.

Indien gewenst verzorgen wij het complete onderhoud aan het systeem of alleen de verplichte VGWM registraties, besprekingen, evaluaties en interne audits of controles.

staalkraan