Risicomanagement


VGWM Organisatieadvies

De huidige wet- en regelgeving geven steeds minder concrete houvast over hoe Arbo en/of Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM) bij u w bedrijf geregeld moeten worden. Het wordt steeds meer aan u als ondernemer(werkgever) overgelaten om aan de gestelde doelen en voorschriften te voldoen. Bovendien gaan de veranderingen van VGWM eisen in een dusdanig tempo dat het voor u als bedrijf een  een enorme uitdaging is om aan alle eisen te voldoen.

Brand bij in aanbouw zijnde appartementen

Brand bij appartementen in aanbouw

VGWM controle door overheidsinstanties

De controle op uw verplichtingen als onderneming wordt door diverse overheidsinstanties uitgevoerd, zoals de inspectiedienst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), voorheen de arbeidsinspectie. Maar ook de milieudienst en de gemeenten kunnen voor een controle bij u verschijnen. Bij een bezoek letten deze instanties op een actuele Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met een bijbehorend Plan van Aanpak (PvA). In dit document staat beschreven hoe het met de veiligheid van werkzaamheden, machines en arbeidsomstandigheden van uw bedrijf gesteld is. Daarnaast beschrijft dit document hoe incidenten en (bedrijfs)ongevallen kunnen worden voorkomen en het de veiligheid geborgd is. Tevens dient te worden bepaald hoe de milieubelasting van uw bedrijf beperkt en beheerst wordt. Om goed voorbereid te zijn op controles en inspecties is het verstandig om organisatieadvies in te winnen op het gebied van VGWM. De boetes die een inspectiedienst kan opleggen, kunnen oplopen tot duizenden euro’s. De investering die u maakt betalen zich op langere termijn gemakkelijk terug.

 

VGWM eisen aan de markt

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan in een razend tempo. Steeds vaker worden eisen gesteld aan leveranciers die kunnen aantonen wat de kwaliteit is van het te leveren product. Er zijn diverse certificaten (OHSAS, ISO) te behalen voor bedrijven, waaruit blijkt hoe u als organisatie met VGWM-zaken, producten en medewerkers omgaat. BTCONSUL is uw ideale partner als het gaat om organisatieadvies op maat. Wij lichten uw VGWM beleid door en houden rekening met uw bedrijfsspecifieke en branchespecifieke omstandigheden.