Bedrijfsnoodplan


Bedrijfsnoodplan

Vanuit de arbeidsomstandighedenwet hebben werknemers recht op een veilige en gezonde werkomgeving. Om dat te bewerkstelligen dient iedere organisatie met personeel (eigen of inleners) een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) te hebben en een adequate BHV-organisatie. Deze BHV-organisatie dient afgestemd te zijn op de aanwezige risico’s en gevaren die in de RI&E benoemd staan.

Hoe staat het bij uw bedrijf met uw bedrijfsnoodplan?

Bent u een bedrijf waarin gevaarlijke stoffen onderdeel zijn van het werkproces zijn, dan bent u verplicht om een uitgebreidere BHV-organisatie en bedrijfsnoodplan in te richten, dan wanneer u bijvoorbeeld een administratiekantoor bent.
Een bedrijfsnoodplan bestaat uit een bedrijfshulpverlening plan, ontruimingsplan en een aanvalsplan. Een aanvalsplan dient door de brandweer te worden gemaakt, echter is het per gemeente verschillend en kan het zijn dat ze het bedrijf verplichten er één te maken. Een bedrijfshulpverlening plan is niet verplicht maar wanneer u een middelgrote organisatie bent of een bedrijf waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, dan is het ondenkbaar de veiligheid te garanderen zonder dergelijk plan. Een ontruimingsplan is wel verplicht afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten, locatie van het pand en het aantal medewerkers.

Begeleiding van BTCONSUL voor uw bedrijfsnoodplan

BTCONSUL begeleidt tal van bedrijven bij het opstellen, borgen en adequaat uitvoeren van hun bedrijfsnoodplan. Indien u de kennis en tijd in uw organisatie ontbeert, dan is het raadzaam om een professioneel adviesbureau als BTCONSUL hiervoor in te schakelen.