Werkgevers zetten bouwvakkers steeds meer onder druk


Momenteel worden veel bouwvakkers onder druk gezet door hun werkgevers om vakantiedagen, reisuren en loon in te leveren, met het niet naleven van de CAO proberen werkgevers goedkoper uit te zijn.

Er vallen veel ontslagen in de bouw. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat er in 2012 gemiddeld 1000 banen per maand verloren gingen. In januari waren dit er 2895, in februari schiet het verder omhoog naar 4551 banen.

Degene die hun baan nog hebben weten te behouden wordt gevraagd om een aantal arbeidsvoorwaarden op te geven. Hierbij gaat het met name om verlof, vakantie, reisuren enzovoorts.

De bond maakt zich ernstig zorgen om de situatie in de bouw momenteel. “Het gedwongen inleveren van arbeidsvoorwaarden is weer het nieuwste trucje in de bouw”, aldus Van Veldhuizen.

Volgens de bond zijn er steeds meer buitenlandse zzp-ers, uitzendkrachten en tijdelijke werknemers werkzaam in de bouw. “Er zijn allerlei schijnconstructies, zodat alsmaar goedkoper kan worden aanbesteed. Dit komt noch de werknemers in de sector noch de kwaliteit van het werk ten goede.”

Bron: NU.nl, 13 februari 2013