Werelddag voor Veiligheid en gezondheid op het werk


Bedrijfsongevallen en beroepsziekten zijn volgens de FNV alleen al in Twente de oorzaak van 120 sterfgevallen het afgelopen jaar. 

Beroepsziekten & bedrijfsongevallen
Tijdens de ‘Workers Memorial Day’ staan vakbonden over de hele wereld stil bij slachtoffers van beroepsziekten en bedrijfsongevallen. De internationale dag wordt al jaren gehouden in Amsterdam en Rotterdam, maar dit jaar voor het eerst in Twente.

Bouw & industrie

Jaarlijks sterven er volgens de vakbonden in Nederland zo’n 4100 mensen door ongevallen en beroepsziektes. Gevreesd wordt dat dit aantal alleen maar toeneemt als werkgevers geen actie ondernemen. Gevaarlijke bedrijfstakken zijn onder meer de bouw en industrie, van oudsher sterk vertegenwoordigd in Twente. Vandaar dat juist daar extra aandacht is.

Veilig werken
BTCONSUL zet zich al jaren met succes in om het aantal bedrijfsongevallen te verminderen door het geven van veiligheidstrainingen en advies. Door de jarenlange praktische ervaring van onze trainers weten wij theorie en de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer van onze klanten de juiste mix te geven. Onze afnemers zijn enthousiast door onze aanpak, omdat deze wordt toegespitst op hun eigen werkomgeving.

BTCONSUL is o.a. gespecialiseerd op het gebied van de Arbo-verplichting en VGWM-beleid (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieubeleid). BTCONSUL adviseert, assisteert en ontzorgt op gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM). Met ons kunt u rekenen op een gedegen advies en pragmatische aanpak. Neem contact met ons op om te horen wat wij voor u en uw medewerkers kunnen betekenen.
(Bron: RTV Oost, 28 april 2018)