Wegen worden onveilig


Doordat de gemeentes en provincies geen geld meer hebben om het onderhoud op peil te houden, dreigen trottoirs en bruggen onveilig te worden.

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) deelt die vrees omdat door bezuinigingen onderhoud aan de infrastructuur en openbare ruimte niet kan worden betaald. Door het wetsvoorstel Houdbaarheid Overheidsfinanciën en het verplicht schatkistbankieren mogen gemeentes, provincies en waterschappen geen reserves aanhouden voor toekomstige investeringen omdat het geld dan wordt opgeteld bij het overheidstekort dat niet boven de 3% mag zijn.

Als de overheid het onderhoud ‘laat verslonzen vanwege bezuinigingen of omdat lagere overheden geen geld mogen reserveren voor groot toekomstig onderhoud, dan gaat dat ten koste van de veiligheid.

Volgens Brinkman (voorzitter van de branche organisatie Bouwend Nederland) is het belangrijker te investeren in de openbare ruimte, omdat dat een langetermijninvestering is, dan subsidie te verstrekken aan bijvoorbeeld een bibliotheek of een sportclub.
De situatie in de bouwsector is ‘vreselijk’, aldus Brinkman. ‘Het regent faillissementen. 40.000 mensen zijn hun baan al kwijtgeraakt.’ Bij technische opleidingen is bovendien nauwelijks instroom, stelt Brinkman.

Bron: Noord Hollands Dagblad, 26 september 2012, het Parool, 26 september 2012