Vervuiling kosten 1,7 miljard…


Naar schatting kost het Nederland zo’n 1,7 miljard aan zorgkosten, de vervuiling die trucks met zich mee brengen. Nederland scoort slecht ten opzichte van andere Europese landen. In Nederland zijn de kosten zo hoog omdat het dicht bevolkt is en er veel vrachtverkeer over de wegen heen rijdt. Gelukkig verdwijnt een deel van de vervuiling richting zee.Volgens het rapport van de EEA gaan er elk jaar 350.000 mensen eerder dood door vervuiling in heel Europa. En kost het 3 miljoen extra ziektedagen die mensen zich ziek melden op het werk, ten gevolge van vervuiling van fijnstof en stikstofoxiden.

In Zwitserland blijkt de vervuiling het ergst, hier blijven de uitlaatgassen hangen in de bergen.

Bron: Noord Hollands Dagblad, 28 februari 2013