Vervuiling door ammoniak in China


De hele rivier in de Fure is bezaaid met vissen. Het lijken wel sneeuwvlokken op de rivier alleen zijn het dus allemaal dode vissen, zo’n 100.000 kilo aan vis….

Eerder dit jaar waren 16.000 varkens al het slachtoffer van vervuiling. De vissen hebben de dood gevonden door de lozing van ammoniak in de rivier van een chemiefabriek aldaar. Het incident kost het dagelijks inkomsten van de vissers in de nabij gelegen dorpen. DIe hebben even geen inkomsten…

China heeft te steeds vaker te kampen met vervuiling wegens de snel groeiende economie.

Bron:BBC world, 5 september 2013,.