Verspilling voorkomen?


Het gebruik van computers, tablets, smartphones groeit met een razend tempo. Met dezelfde snelheid groeit onze afhankelijkheid van deze apparatuur. Alleen realisren we ons wat dit kost?

1500 liter water, 5300 kilowatt elektra, 240 kilogram fossiele brandstoffen en 22 kilogram chemische producten, dat is nodig om één mobiele telefoon te maken. Er gaan zo’n 40 schaarse grondstoffen in de mobiele telefoon. In Aalten is een project gestart met “Where social media meets social responsibility”, waarbij er een inzameling wordt gehouden bij een schol. De opbrengst van de inzameling gaat naar het goede doel.

Veel bedrijven zijn bezig met duurzaamheid maar dan gaat het vaak om het terugdringen van het gebruik van elektra, terugwinnen van warmte en het hergebruik of recyclen. Alleen moet ook de ICT apparatuur gerecycled worden.

Bron: Noord Hollands Dagblad, 22 mei 2013