Verkeer, veiligheid en medicijngebruik


Hoe voorkomen we dat medicijn gebruik in het verkeer dodelijk kan zijn?

Veel medicijngebruikers lijken zich niets aan te trekken van de gele sticker “kan rijvaardigheid beïnvloeden” en stapt gewoon in de auto. Maar nu reist bij mij de vraag, mag dat niet dan, is het dan zo dat als je medicijnen met die gele sticker slikt, dat je dan geen auto mag rijden?

De Rijksuniversiteit Groningen, het Nederlands Forensisch Instituut en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) stellen dat de informatie over de invloed van geneesmiddelen op de rijvaardigheid beter moet. Driekwart van de medicijngebruikers trekt zich niets aan van de gele sticker “kan de rijvaardigheid beïnvloeden” en stapt gewoon in de auto. Uit onderzoek blijkt dat er tussen 33 en 66 mensen in het verkeer om het leven komen onder invloed van medicijnen.

In antwoord op de eerdere vraag is het van belang dat gebruikers weten in hoeverre de medicijnen van invloed kunnen zijn. Geen invloed op de rijvaardigheid, een zeer lichte invloed, een matig effect of een zo zwaar effect dat rijden eigenlijk niet kan. Stickers op de verpakkingen en informatie in de bijsluiters zouden dit moeten aangeven. Het gaat onder meer voor gebruik bij slaap- en kalmeringsmiddelen, zware pijnstillers en antidepressiva. Uit onderzoek blijkt dat 1,2 van de automobilisten een van de middelen gebruikt. Wie adviezen over rijden onder invloed van geneesmiddelen niet opvolgt, is in principe strafbaar echter de huidige sticker is zo minimaal specifiek dat automobilisten zelden worden vervolgd voor het negeren van het advies.

Bron; Noord Holland Dagblad, maandag 14 mei 2012