Veiligheidsrisico’s bij Tata en Bazaar


Velsen en Beverwijk willen dat de Veiligheidsregio Kennemerland Tata steel en het Noordzeekanaal nadrukkelijker aanwijst als veiligheidsrisico’s voor dit gebied. Beverwijk wil bovendien meer aandacht voor de Bazaar, waar elk weekend 50.000 mensen lopen.

Er moet expliciet aandacht komen voor de risico’s bij Tata steel. Voor elke regio in het land geldt dat er een op maat gemaakte risicoprofiel moet zijn. B en W willen dat in het profil het volgend wordt opgenomen:

– Incident met gevaarlijke stoffen (Tata steel, industrie gebied en scheepvaart)

– Incident op of rond het Noordzeekanaal (inclusief havenmonding en havenbekkens), waaronder scheepsbranden en scheepvaartongevallen.

– Incident met cumulatieve en / of domino effecten

Op basis van het regio profiel moeten de hulpdiensten keuzes maken over beleid voor risicocommunicatie. De uitvoerende hulpverleningsdiensten moeten zich op basis van het profiel voorbereiden op crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Bron: Noord Hollands Dagblad, april 2012