Veilig werken met de vorkheftruck of reachtruck


Veilig werken met de vorkheftruck of reachtruck

Veilig werken met de vorkheftruck of reachtruck is natuurlijk van eminent belang. Vooral wanneer verplaatsen en plaatsen van goederen en laden/ lossen dagelijkse kost zijn binnen uw bedrijfsvoering. Wanneer al uw personeel op de hoogte is van de risico’s, gevaren en de juiste instructies dan kunt u spreken van optimaal risicomanagement. Welk bedrijf wil dat nou niet?

Uw vraag
U wilt graag dat uw uitvoerende personeel de kennis heeft en de deskundigheid bezit om veilig te werken met de vorkheftruck of reachtruck. Zo wilt u bedrijfsongevallen voorkomen en aantoonbaar voldoen aan de arbo-wetgeving en veiligheidsrichtlijnen.

Ons aanbod
BTCONSUL is de ideale partner om deze cursus te geven. Wij bezitten over veel ervaring bij het geven van ‘Veilig werken met de vorkheftruck of reachtruck’. Ook leggen wij een heldere en efficiënte verbinding tussen theorie en praktijk bij onze cursussen en opleidingen. Wij actualiseren onze cursus regelmatig aan de hand van nieuwe wet- en regelgeving.

Onze cursisten leren tijdens ‘Veilig werken met de vorkheftruck of reachtruck’:
– goederen op juiste wijze te plaatsen en te verplaatsen
– binnen de kaders van wetgeving en regelgeving te handelen
– juist omgaan met opschriften en begrippen
– juist omgaan met stabiliteit en lastbehandeling
– eigen veiligheid en die van de omgeving te vergroten
Het is ook mogelijk of een herhalingsinstructie te volgen zodat uw kennis en handelingen van uw personeel opgefrist wordt.
De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijktoets. Wanneer een cursist de toetsen met succes doorstaat ontvangt deze een certificaat en pas. Deze wordt gespecificeerd met de vermelding ‘vorkheftruck’ of ‘reachtruck’ zodat u aantoonbaar deskundige personeel heeft.

De doelgroep
Alle medewerkers die binnen uw bedrijf de vorkheftruck of reachtruck besturen kunnen onze opleiding volgen. Ook medewerkers die al jaren actief zijn kunnen behoefte hebben aan een opfriscursus. Ook voor aspirant-bestuurders van de vorkheftruck is de opleiding ‘Veilig werken met de vorkheftruck of reachtruck’ een ideale start.

Het doel
Met de cursus ‘Veilig werken met de vorkheftruck of reachtruck’ zorgen wij ervoor dat uw uitvoerende personeel alle kennis en kunde bezit om de stof in de dagelijkse praktijk te brengen. U merkt dit tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Bedrijfsongevallen met de vorkheftruck nemen af en onnodige risico’s worden uitgesloten.

Investering
Dit hangt mede af van het aantal cursisten dat u inschrijft voor de cursus ‘Veilig werken met de vorkheftruck of reachtruck’. Ook het aantal dagdelen en aantal opleiders dat het beste aansluit op uw wensen kan bepalend zijn voor onze uiteindelijke offerte. Daarom nemen wij graag eerst uw wensen met u door en brengen vervolgens een offerte op maat uit.

Maatwerk
Wij gaan tijdens de opleiding ‘Veilig werken met de vorkheftruck of reachtruck’ specifiek in op uw dagelijkse bedrijfsspecifieke werkzaamheden. Daar heeft u als opdrachtgever het meest aan. Ook merken wij dat cursisten de stof het beste oppakken wanneer deze wordt toegepast op herkenbare werksituaties.

Informatie
Mail ons gerust voor informatie op opleidingen@btconsul.nl of bel ons op 0251 – 254 699.