Veilig Verplaatsen van Lasten


Veilig Verplaatsen van Lasten

De opleiding “Veilig Verplaatsen van Lasten” is één van de specialismen van BTCONSUL. Gezien de klantenwensen heeft BTCONSUL diverse opleidingen en cursussen ontwikkeld. De docenten zijn enthousiaste specialisten uit de praktijk, waaronder diverse kraanmachinisten en beroepsinstructeurs, die de theorie en praktijk goed combineren.

Het doel van de opleiding Veilig Verplaatsen van Lasten is het bedienend personeel voldoende kennis en inzicht verschaffen om veilig en efficiënt met hijsmiddelen te kunnen werken. Er gebeuren in de praktijk nog teveel incidenten en ongevallen met het veilig hijsen. Hieraan willen wij een actieve bijdrage leveren om dit te reduceren.

Onderdelen cursus veilig verplaatsen van lasten

Het gebruik van losse hijsgereedschappen/hijsmiddelen en het aanslaan aan de last is in de cursus een wezenlijk onderdeel. In de praktijk blijkt dat men er vanuit gaat dat de medewerkers voldoende kennis en vaardigheden hebben om hiermee te werken, veelal in combinatie met de behaalde VCA opleiding.
Onveilige handelingen worden dikwijls onbewust of met de beste bedoelingen verricht, maar ze blijven ongewenst en uiterst gevaarlijk. Wil de medewerker zijn taak zo volledig mogelijk uitvoeren, dan is het zijn plicht dagelijks te controleren of de veiligheid van zijn hijsmiddel nog is gewaarborgd.

Verstandig is steeds bij aanvang van het werk te controleren of remmen, veiligheidsschakelaars en dergelijke goed functioneren. Mochten er zich tijdens het werk gebreken voor doen, dan is het een vereiste deze onmiddellijk te melden bij de direct leidinggevende.

Doelstellingen veilig verplaatsen van lasten

Als doelstelling van de training veilig verplaatsen van lasten kunnen er een drietal vaardigheden benoemd worden:
– Wanneer gebruik ik welke hijsmiddelen?
– Hoe gebruik ik het hijsmiddel?
– Wanneer gebruik ik het hijsmiddel NIET?

Aan het einde van de training worden de theorie en de doelstellingen getoetst. Tijdens de praktijkoefeningen controleren wij ook of de cursist de ervaring en datgene wat geleerd is, goed gebruikt.

Cursus op maat via BTCONSUL
Afhankelijk van de wensen en de constateringen vanuit de RI&E wordt in overleg met u als opdrachtgever de inhoud en tijdsduur bepaald van de opleiding. Een goede basiscursus neemt 2 dagdelen in beslag. Afhankelijk van de risico’s, gevaren en de ervaringen van de gebruikers duurt de instructie of herhalingsopleiding 1 of 2 dagdelen.

Voor meer informatie of een offerte kunt via het formulier contact opnemen. Natuurlijk staan wij u ook graag telefonisch te woord voor meer informatie.