Valbeveiliging daken en andere hulpmiddelen


Valbeveiliging daken en Veilig werken op hoogte met hulpmiddelen

Bij werkzaamheden op een hoogte van 2,5 meter of hoger dient u maatregelen te nemen tegen valgevaar. Dit geldt ook bij lagere hoogtes indien er extra risico’s of gevaren zijn of als het volgens de bedrijfsvoorschriften moet! Dit kunnen daken zijn maar ook steigers, dus zorg voor valbeveiliging bij werken op hoogte en op daken.

Valbeveiliging daken en Arbowet

De Arbowet bepaalt dat bij werken op een hoogte boven de 2,50 meter een goede steiger, bordes of werkvloer moet zijn aangebracht. Je moet het gevaar tegengaan door het aanbrengen van doelmatige hekken en leuningen en/of het dichtleggen van vloeropeningen. Vloeropeningen dicht u af met stevig materiaal of u dient deze af te zetten met een deugdelijke afzetting. Het gebruik van helm, veiligheidsschoenen, valbeveiliging en vangnetten zijn maatregelen die u ook moet treffen.

Voorbeelden van risico’s bij werkzaamheden op hoogte zijn:

  • van een dakrand of etage vallen
  • door een vloeropening vallen
  • getroffen worden door een vallend voorwerp.

Mogelijkheden stimulering valbeveiliging daken

Er zijn diverse mogelijkheden om op hoogte te werken, zoals werken met ladder, trappen, (rol)steigers, hangsteigers of installaties, hoogwerkers en werkbakken. Hierbij dient u het het valgevaar te beperken. Valbeveiliging bij het werken op daken  of grote hoogte is dus essentieel.

BTCONSUL bezoekt bedrijven om instructies te geven en het bewustzijn van de gevaren van werken op hoogte te vergroten. Ook gaan we bij onze cursussen en instructies in op het gebruik van de verschillende hulpmiddelen, zoals ladders, steigers en werken met hoogwerkers. Onze cursus en instructie valbeveiliging daken is een noodzakelijke aanvulling voor de kwaliteit en de veiligheid van uw personeel.

Voor meer informatie over valbeveiliging bij het werken op daken  of grote hoogte of het gebruik van de hulpmiddelen, neem gerust contact met ons op.