Basisveiligheid VCA


Basisveiligheid VCA

Wanneer u werk doet met een verhoogde kans op lichamelijk letsel dan is dit het geval. Functies waarbij de eigen veiligheid en die van anderen worden uitgedaagd nemen extra verantwoordelijk met zich mee. In dat kader is de cursus Basisveiligheid VCA voor een aantal beroepen verplicht of in ieder geval wenselijk en zeer aan te raden. De algemene regel vanuit de VCA is dat de uitvoerende(n) de Basis opleiding volgen en dat de operationeel leidinggevenden de VCA VOL opleiding volgen. Dit vanwege de diepgaandere behandeling van de risico’s, gevaren icm de ijsberg- & dominotheorie en de oorzaken van ongevallen inclusief praktijkcasus.

Uw vraag      
U wilt dat uw personeel of bepaalde medewerkers over het certificaat Basisveiligheid VCA beschikken. U wilt dat zij op de hoogte zijn van alle veiligheidseisen en deze dagelijks in de praktijk brengen. Dit komt de veiligheid van uw medewerkers en eventuele samenwerkingspartners ten goede. Daarbij wilt u graag aan alle wettelijke verplichtingen voldoen en uw risico’s met betrekking tot aansprakelijkheid zo klein mogelijk houden.

Aanbod     
BTCONSUL heeft al vele jaren ervaring met het geven van de cursus Basisveiligheid VCA. Tijdens de cursus wordt er aandacht besteed aan de VCA-exameneisen waarbij de lesstof zoveel mogelijk toegespitst wordt op de werksituatie. In het tweede dagdeel worden proefexamens gedaan en aansluitend wordt het examen gehouden door een examenbureau. Bij succesvolle afronding ontvangt de geslaagde deelnemer het diploma en de bijhorende pas.
De inhoud van de cursus behelst onder andere de onderwerpen: wetgeving, rechten en plichten, risico’s en preventie, procedures en instructies, arbeidsmiddelen en persoonlijk beschermingsmiddelen. Ook zaken zoals gevaarlijke stoffen, branden, explosies, ongevallen en veiligheidsgedrag komen ruimschoots aan bod. De veiligheidsopleidingen zijn hierdoor in verschillende doorlooptijden te geven.

Doelgroep  
BTCONSUL kan de cursus Basisveiligheid geven voor elk kennisniveau. Voor zowel nieuwe medewerkers als ervaren medewerkers en zowel voor uitvoerend personeel. De lengte van de cursus kan worden aangepast aan de wensen en het kennisniveau van de groep.

Doel 
Het doel van de cursus Basisveiligheid VCA is om alle cursisten op de hoogte te brengen van de vereiste normen en richtlijnen van VCA en de wettelijke richtlijnen en eisen. Hierdoor voldoet u bedrijf aan de vereiste standaard en het adequaat inzetten van personeel.

Investering
Voor de cursus Basisveiligheid VCA hangt mede af van het aantal medewerkers en de intensiteit van het cursustraject. Indien u ons laat weten om hoeveel medewerkers het gaat en wanneer u het traject wilt starten, kunnen wij u een indicatie geven van de kosten.

Informatie
Voor informatie of een offerte vul ons contactformulier in, of mail ons op opleidingen@btconsul.nl Wilt u telefonisch het een en ander doornemen? Dat kan ook. Bel ons gerust op telefoonnummer 0251–254 699. Wij zijn doordeweeks bereikbaar tijdens kantooruren.