ARBO-voorlichting en veilig werken


ARBO-voorlichting en veilig werken

 Werkgevers zijn verplicht om hun personeel goed voor te lichten over het werk dat zij uitvoeren en over de daaraan verbonden veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Medewerkers zijn van hun kant verplicht tot een actieve houding tijdens de voorlichting. Deze voorlichting gaat om allerlei aspecten. Ontbreekt het u aan tijd of expertise om zelf de juiste voorlichting te geven. Geef dit uit handen aan de adviseurs van BTCONSUL. Wij kunnen bijvoorbeeld voorlichting geven over:
– beeldschermwerkzaamheden;
– schadelijk geluid;
– werken met gevaarlijke stoffen;
– werken met arbeidsmiddelen waaraan risico’s verbonden kunnen zijn (knelgevaar bij machines met – bewegende delen, etc.);
– werken in bijzondere omstandigheden (zoals werken op hoogte).

De basis van deze voorlichting is uw risico inventarisatie en volgens een gezamenlijke planning scholen wij uw uitvoerende personeel. Ook is het mogelijk dat wij u begeleiden, wanneer u die zo veel mogelijk zelf wilt geven binnen uw bedrijf.

Uw vraag
U wilt graag dat uw personeel aantoonbaar op de hoogte is van alle belangrijke facetten van de Arbo-wet. Ook wilt u dat zij conform de richtlijnen en veiligheidseisen hun dagelijkse werkzaamheden uitvoeren. Daarmee vergroot u immers de veiligheid en verkleint u risico’s en eventuele bedrijfsongevallen en bedrijfsschade.

Ons aanbod
BTCONSUL geeft voorlichting  in de vorm van cursussen, opleidingen, instructies en toolboxen. Daarin worden de belangrijkste zaken van de Arbo-wet op een toegankelijke wijze uitgediept. De risico inventarisatie is hierbij leidend. Ook betrekken wij de regelgeving op de specifieke werkzaamheden van uw bedrijf en personeel. Hierdoor krijgen uw uitvoerend personeel meer inzicht in veilig en verantwoord werken. Wij stemmen dit zoveel mogelijk af op de werkzaamheden en het kennisniveau en de ervaringen van uw uitvoerend personeel. Veelal geven wij de voorlichting in het bedrijf zelf en werken wij met concrete praktijkvoorbeelden.

Doelgroep
De voorlichting en veiligheidsinstructies geeft BTCONSUL  met name aan uitvoerend personeel van technische en industriële organisaties. Dit kan ook personeel zijn die werkzaamheden uitvoeren bij andere bedrijven.

Doel
Het doel is om uw uitvoerend personeel inzicht te geven in de Arbo-wet en dat zij met hun werkzaamheden de veiligheidsinstructies en richtlijnen gebruiken en naleven. Indien iedereen uit de organisatie deze kennis en knowhow heeft, worden risico’s ingedamd en wordt  aantoonbaar de veiligheid(bewustzijn) vergroot. Daarbij staat er u goed voor bij een eventuele controle van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie).

Investering
Dit hangt mede af van het aantal medewerkers en het aantal dagdelen. Bij deze voorlichting is de risico inventarisatie leidend. Daarom dat wij graag eerst vrijblijvend met u deze zaken doornemen. Vervolgens kunnen wij een offerte op maat realiseren.

Maatwerk
Onze voorlichting is geen standaardverhaal, maar een specifieke training gericht op uw alledaagse praktijk. De inventarisatie van bedrijfsgerelateerde risico’s en onderwerpen wordt met onze docent met u afgestemd.

Contact
Wij vernemen graag uw wensen en voor een offerte vult u het contactformulier in of belt u ons op 0251-254 699.