Veiligheid op binnenwateren


Op de Nederlandse binnen wateren zijn steeds vaker ongevallen. Met name het aandeel van de recreatievaart in dat aantal neemt toe. Dat blijkt uit een onderzoek van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat benadrukt dat het op het Nederlandse water nog altijd erg veilig is.

In 2004 gebeurden er op de Nederlandse binnenwateren – de rivieren, kanalen, meren, de Westerschelde en de Waddenzee – nog 678 scheepsongevallen . In 2011 waren dat er 1047 dan is het aantal met meer dan 50% gestegen.

Vooral op de route tussen Rotterdam en Duitsland, op het Amsterdam-Rijnkanaal en op de route Amsterdam-Noord Nederland ging het vaak mis. Een botsing met bruggen, pilaren en beschoeiing vindt het vaakst plaats. Botsing tussen schepen komt minder voor.

In de recreatievaart vonden in 2011 443 ongelukken plaats, iets minder dan de helft. Daarvan waren er 61 aanzienlijk. Dat betekent dat er flink wat schade was of dat er slachtoffers waren.

„Wel wordt het steeds drukker op het water, er zijn meer schepen en er zijn meer recreanten”, verklaart de woordvoerster de stijging. „Ook hebben wij het idee dat de registratie van de ongelukken met recreanten beter is geworden.”
Bron: Reformatorisch Dagblad, 14 december 2012