Veilig in het verkeer?


Uit cijfers blijkt dat de kwetsbare ouderen in het verkeer toeneemt. De elektrische fiets is een prachtige uitvinding maar ook een probleem. Je moet wel alert zijn, al snel zit je op 25 kilometer per uur. Dat vergt veel van je coördinatie. 15% van alle nieuwe fietsen zijn e-bikes. Het is niet bekend hoeveel e-bikers omkomen.

In 2011 was 40 procent van het aantal verkeersdoden 65+. Bijna een derde van alle verkeersdoden zijn fietsers (200), daarvan zijn 128 personen 65 jaar of ouder.

Er zijn broemtrainingen waar je geleerd wordt hoe je als deelnemer in het verkeer minder kwetsbaar kan zijn, alleen de trainingen zijn nogal prijzig. De gemotoriseerde “45 kilometer” wagentjes zijn tevens een probleem. De ouderen moeten voorkomen dat ze daarmee op de weg een obstakel worden, in de kop van Noord-Holland rijden gigantisch veel jongeren er in, aldus Jan Kers, bestuurslid van VVN. De Fietsersbond is geschrokken van de cijfers.