Transitie check ISO 9001 : 2015


Laat BTCONSUL een transitie check of gap analyse uitvoeren om u voor te bereiden op een soepele overgang naar de vernieuwde ISO 9001.
Gebruikt u nog het oude managementsysteem van de ISO 9001 versie die tot stand kwam in 2008? Vanaf september 2018 wordt alleen de nieuwe versie gecertificeerd, zoals aangegeven bij de introductie in 2015.
BTCONSUL doet voor u een transitie check in de volgende situaties:

  • U heeft nog geen aanpassingen verricht en u hanteert nog de oude norm uit 2008. U heeft dus advies nodig om deze transitie te doen of u wilt intensieve begeleiding zodat de transitie goed verloopt. In deze gevallen zit u bij BTCONSUL goed. Het is raadzaam om onze transitiecheck ISO 9001 (2015) zo spoedig mogelijk aan te vragen. Op die manier kunnen we een goede planning maken zodat uw bedrijf tijdig aan alle eisen voldoet.
  • U heeft zelfstandig of met (externe) hulp al aanpassingen gedaan om te voldoen aan de ISO 9001 (versie 2015). U wilt echter een gedegen transitiecheck om er zeker van te zijn dat u daadwerkelijk overal aan gedacht heeft en of de implementatie in de praktijk effect heeft. BTCONSUL verricht een grondige inventarisatie en organiseert een audit om de transitie naar ISO 9001 (2015) te checken. Uiteraard biedt BTCONSUL aansluitend ook advies en begeleiding om nodige aanpassingen te doen.

Werkwijze transitie check ISO 9001 door BTCONSUL

  • We beginnen met een kennismaking en een inventarisatie van uw wensen.
  • Daarna is de volgende stap de zogeheten gap analyse/ nulmeting waarin wij kijken hoe op dit moment in uw bedrijf ISO 9001 geregeld is en in de praktijk functioneert.
  • Naar aanleiding van die analyse maakt BTCONSUL een plan van aanpak. Deze bestaat uit een stappenplan en tijdsplan om de transitie naar ISO 9001 (2015) te regelen. Onderdeel van het stappenplan zijn onder andere de audit, de evaluaties naar aanleiding van de audit en het daaruit voortvloeiende advies en maatregelen.

Kijk hier voor het uitgebreide Stappenplan ISO 9001 (versie 2015).

Maatgerichte aanpak door BTCONSUL

Bij het advies en de begeleiding door BTCONSUL wordt uw organisatie nadrukkelijk als uitgangspunt genomen en niet alleen de (vernieuwde) ISO 9001 richtlijnen. Een managementsysteem is immers afhankelijk van het bedrijf en branche. Onze managementsystemen zijn praktisch en doorstaan de toetsingen van de certificeringinstellingen/auditoren. BTCONSUL heeft bij de transitie check ISO 9001 een maatgerichte aanpak.

Kosten transitiecheck ISO 9001 door BTCONSUL

De kosten van een transitie check zijn variabel per bedrijf en situatie. Factoren die een rol spelen zijn de mate van begeleiding, de hoeveelheid aanpassingen en de lengte van het totale traject. Na een vrijblijvend gesprek en een inventarisatie, kunnen wij u een scherpe prijsindicatie geven en een offerte op maat uitbrengen.