Toetsingseisen RI&E


Toetsingseisen RI&E

 

Nadat de RI&E is opgesteld, dient deze te worden getoetst. De wet verplicht dat de RI&E door een gecertificeerde arbodienst/deskundige getoetst wordt. Een gecertificeerde arbodienst/deskundige toetst de RI&E en adviseert bij het plan van aanpak. Die kijkt of alle risico’s op de lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt.

Moet iedere organisatie zijn RI&E laten toetsen?
Nee, het toetsen van de RI&E hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument dat gebruikt wordt. Onderstaand wordt deze toetsingsverplichting toegelicht voor verschillende sitiaties. Bedrijven en organisaties kunnen ook hier lezen of zij verplicht zijn hun RI&E te laten toetsen.

Verplicht tot toetsing van de RI&E:

 

 • Organisaties met meer dan 25 werknemers
  Organisaties met meer dan 25 werknemers moeten hun RI&E-instrument op de gewone wijze laten toetsen.
 • Geen erkenning
  Indien het RI&E-instrument niet is voorzien van een erkenningsicoontje, dan dient de RI&E op de gewone wijze getoetst te worden. Dit houdt in dat de arbodienst / deskundige de RI&E toetst door middel van een bedrijfsbezoek. (Zie ook:Wanneer geen erkenning).

Uitzonderingen:

 • Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week
  Organisaties die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld) moeten een RI&E hebben, maar hoeven dat document niet te laten toetsen. Deze bedrijven mogen daarnaast ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie van de RI&E.
 • Organisaties met ten hoogste 25 werknemers
  Organisaties met maximaal 25 werknemers in dienst die gebruik maken van een ‘Erkend instrument’ voor hun branche, kunnen in aanmerking komen voor toetsingsvrijstelling of lichte toets. Dit is afhankelijk van de type erkenning die het RI&E-instrument op www.rie.nl heeft.
 • Een erkend RI&E-instrument
  Als gevolg van de wetswijziging van 1 april 2011 hoeven bedrijven met maximaal 25 werknemers hun RI&E-document niet langer te laten toetsen, mits ze gebruik maken van een Erkend RI&E-instrument. In de RI&E A t/m Z (zie linker menu) kunt u zien of de RI&E van uw branche is erkend en daarmee in aanmerking komt voor toetsingsvrijstelling.
 • Een CAO-erkend RI&E-instrument
  Organisaties met een CAO-erkend RI&E-instrument met maximaal 25 werknemers komen ook in aanmerking voor toetsingsvrijstelling. De betreffende organisatie moet dan wel vallen onder de branche waarvan het CAO-RI&E-instrument gebruikt wordt. Door de wetswijziging komen CAO-erkenningen op www.rie.nl op termijn te vervalen. Lees hier meer over in de wetswijziging
 • Een RI&E-instrument erkend voor lichte toets
  Organisaties met maximaal 25 werknemers met een Lichte toets-erkend RI&E-instrument kunnen tijdens de duur van de overgangsregeling nog gebruik maken van de lichte toets. De betreffende organisatie moet, om in aanmerking te komen voor de lichtere toetsing, wel vallen onder de branche waarvan het RI&E-instrument gebruikt wordt. Zowel de lichte toets regeling, als de huidige erkenningen zijn nog geldig tot 31 maart 2013.

NB: voor het tellen van het aantal medewerkers geldt niet het aantal FTE’s, maar het aantal daadwerkelijke personen.