Tientallen knelpunten in het verkeer


Wat tot nu toe opvalt, is dat verkeerssituaties een of hooguit twee keer worden genoemd. Ieder heeft zo zijn eigen knelpunten. Beverwijk voert hierin de boventoon. Ander opvallend punt is de Broekpolder. De nieuwe wijk is amper af, maar hier worden diverse onveilige situaties genoemd die bovendien onoverzichtelijk zijn. Vooral de oversteekplaatsen waar kinderen gebruik van maken, zoals de Meerlanden, de weg tussen het viaduct en de rotonde met de Laan van Broekpolder en de laan van Archeologie. Of op de Laan van Broekpolder zelf ter hoogte van de Citadel. De rest van Heemskerk blijft een beetje achter, daar wordt wel de fietsersoversteek genoemd vanaf de Mozartstraat richting Rendorppark. In Uitgeest worden vooral de oversteken op de Geesterweg als gevaarlijk gezien

Bron: Noord Hollands Dagblad, 13 september 2012