Terrein Chemie pack weer schoon


De ravage op het terrein is verwijderd nadat de brand alles had verwoest. De bebouwing is gesloopt en het opgevangen regenwater gezuiverd. De bodem en het grondwater moeten nog worden gereinigd.

Chemicaliën en verontreinigd bluswater hadden het terrein aan de Vlasweg vorig jaar op 5 januari vervuild. Om verdere verontreiniging na het ‘inferno’ te voorkomen werd het regenwater opgevangen.

Inmiddels heeft de brand en de nasleep de gemeente ongeveer zes miljoen euro gekost. De gemeente probeert dat zo veel mogelijk te verhalen op Chemie-Pack, maar het failliet verklaarde bedrijf heeft nog niet betaald. Over de rekening zijn al vele rechtszaken gevoerd.

De provincie en gemeente zijn al enige tijd bezig met het saneren van het terrein en het grondwater met de bodem. Er is zo’n vijf tot 10 jaar voor nodig. De kosten bedragen zo’n 38,2 miljoen en die moeten door het rijk worden betaald.

Ook het waterschap Brabantse Delta maakte overigens kosten. Het schoonmaken van de sloten rondom het bedrijf kostte elf miljoen euro.

Bron: NU.nl, 18 oktober 2012