Sterk vervuild water maakt slachtoffers


Toen de boer het water van de luchtwasser over zijn land loosde, kwam het ook in de naastgelegen sloot terecht waardoor een aantal kikkers, amfibieën en twee honden zijn overleden zijn. Water uit een luchtwasser bevat nitriet dat zeer giftig is voor mens, dier en milieu. De honden werden ziek en overleden omdat ze het slootwater hadden gedronken.

De sloot raakte over een grote lengte vervuild. De boer heeft de sloot schoongemaakt. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

Veehouderijen moeten luchtwassers gebruiken om de lucht uit de veestallen te zuiveren van ammoniak. Misbruik is actueel in Brabant. Bij recente controles zijn veel overtredingen geconstateerd: de vereiste luchtwasser was er niet of stond uit, waardoor er teveel ammoniak in de lucht komt.

Bron: Telegraaf, 24 november 2012