Stappenplan ISO 14001:2015


Stappenplan ISO 14001:2015

Dit is een voorbeeld stappenplan dat wij hanteren om de transitie naar de nieuwe norm ISO 14001:2015 te realiseren. Natuurlijk stemmen wij dit stappenplan af, op de gewenste ondersteuning of uw wensen. Bij vele relaties heeft dit zijn waarde bewezen om gezamenlijk uw managementsysteem te laten voldoen aan de nieuwe normeisen.

Nulmeting

Eerst voeren we de nulmeting uit. U maakt een overzicht van de huidige vorm van uw milieumanagementsysteem binnen uw organisatie. Wij toetsen daarbij nadrukkelijk de nieuwe aspecten van de ISO14001:2015.

Plan van Aanpak

Op basis van deze nulmeting maken we een transitiedocument ook wel een gap-analyse genoemd. Hierin beschrijven we stapsgewijs de constateringen en de benodigde aanpassingen voor de transitie naar ISO 14001:2015.

Voorbereiding

Tijdens de voorbereiding wordt het plan van aanpak met een realistische planning opgesteld / afgestemd. U dient na te denken welke proces eigenaar en/of teamleden bij deze transitie betrokken gaan worden. In de praktijk blijkt dat de implementatie en het gebruik van het managementsysteem veel betere is wanneer de juiste medewerkers (directie / management / direct leidinggevende(n) en/of uitvoerenden) erbij betrokken zijn.

Transitie naar ISO14001:2015

Wij ondersteunen u (proactief) bij de ombouw van het managementsysteem. Bijvoorbeeld met begeleiding en spiegeling van de opgestelde stakeholders en/of contextanalyse; huidige processen doornemen en spiegelen aan de normeisen, voorbeeld processchema’s/procedures aanleveren, praktische invulling geven aan de benodigde registraties, enzovoorts.

Implementatie

Bij het doorvoeren van de aanpassingen ten aanzien van ISO 14001:2015 horen duidelijke meetpunten.
Ook periodiek overleg over de voortgang, resultaten en knelpunten dient ingericht te worden.

Auditing en procesanalyse

Hebben de aanpassingen het gewenste effect gehad? Via metingen beoordeelt u de input en output van de belangrijkste processen. Deze resultaten kunnen het best worden weergegeven in grafieken, tabellen en/of rapporten. BTCONSUL ondersteunt u en verzorgt de interne audits om te toetsen of u voldoet aan alle normeisen. De resultaten dienen organisatiebreed gecommuniceerd te worden.

Certificatie

Certificeer uw organisatie volgens ISO 14001:2015 door een certificeringinstantie. BTCONSUL begeleidt u op weg naar certificeringsaudit.

Communicatie klanten en stakeholders

Deel ook de voortgang en resultaten met klanten en stakeholders. Dit is ook een onderdeel in de norm.
Het voldoen aan ISO 14001:2015 is een bijzondere prestatie en kan een USP zijn, waarmee u zich kunt profileren. Door de resultaten ten aanzien van duurzaamheid en uw milieu inzet te tonen, realiseert u een lagere milieubelasting wat een positief effect kan hebben op de eigen medewerkers, uw relaties/klanten en verbetert u uw aanbod en positie ten aanzien van de concurrentie.

Ondersteuning / ontzorging

BTCONSUL adviseert, ontzorgt en ondersteunt u van A tot Z op allerlei voorkomende onderdelen van de transitie naar ISO 14001:2015.
Onze pragmatische, effectieve en maatgerichte werkwijze zorgt altijd voor goede resultaten en een fijne samenwerking.
Voor ondersteuning bij het implementeren van uw milieumanagementsysteem of ander managementsysteem kunt u altijd terecht bij BTCONSUL.