VCA


De vraag naar de gekwalificeerd personeel neemt steeds verder toe, waarbij ook de Arbowet de werkgevers verplicht om hun medewerkers voldoende voorlichting en instructie te geven. Met name het aspect veiligheid vraagt steeds meer aandacht.

BTCONSUL verzorgt zowel de cursussen Basisveiligheid (B-VCA) alsook Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA VOL) De inhoud van de cursus komt overeen met de officiële eindtermen.

De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:

Relevante onderwerpen uit wet- & regelgeving (o.a. Arbo-wet);

Verplichtingen werknemer en –gever;

De termen gevaar, risico, preventie en beheersmaatregelen;

De oorzaken van ongevallen en methodes voor ongeval preventie;

Het gebruik van werkvergunningen;

De gevaren, risico’s en beheersmaatregelen voor:

 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosies
 • Werken op hoogte
 • Hijsen, tillen en dragen
 • Electriciteit, gereedschappen en machines
 • Werkvergunningen en besloten ruimtes

De verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen PBM’s en het gebruik ervan;

Veilig aan de slag / veiligheid in de praktijk.

Tijdens de cursus VOL-VCA worden de volgende extra onderwerpen behandeld:

 • bevorderen veilig werken
 • voorwaarden scheppen voor optimale werkomstandigheden
 • toezicht houden op de arbeidsmiddelen en de veiligheid van de medewerkers
 • Oorzaakanalyse en inzicht krijgen in het voorkomen van incidenten.
  bij de uitgebreide cursus worden 1 of 2 casus behandelt.

De cursussen kunnen in verschillende vormen worden gegeven, zoals

De cursus B-VCA bedraagt in principe 3 dagdelen

De cursus VOL-VCA bedraagt in principe 4 dagdelen

Eendaagse instructie met examentraining en aansluitend examen

Interesse in een offerte/ meer info, vul onderstaande formulier in, en er zal contact met u opgenomen worden!!!

[contact_form]