Overtreden van de regels


Zich aan de regels houden lijkt voor de meeste snijrozentelers  erg lastig als het om gewasbeschermingsmiddelen gaat, meldt de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

2011 559

Voor 40% van de telers blijkt het minder lastig, dit blijkt uit de cijfers van de NVWA. De anderen gebruiken illegale middelen. In Nederland mag alleen worden gewerkt met gewasbeschermingsmiddelen die zijn getoetst op de mogelijk schadelijke effecten op het milieu, de volksgezondheid en de arbeidsomstandigheden van de gebruiker.

De NVWA gaat voortaan strenger optreden. Als bij een inspectie blijkt dat telers in de fout blijven gaan, kan de NVWA de zogenoemde spuitlicentie intrekken en mag die teler geen gewasbeschermingsmiddelen meer kopen. Ook gaan de boetes omhoog. Een teler kan 10% van zijn jaaromzet kwijtraken.

Bron: Noord Hollands Dagblad, 14 november 2012