Ongevallen in het verkeer zijn niet erg?


Wat maakt toch dat het hele land op zijn kop staat als er een vliegtuig verongelukt en er een paar doden vallen terwijl nog slechts weinig mensen zich druk maken om de vele verkeersslachtoffers? Komt door de ‘verdunning’, dat verkeersongevallen zo weinig belangstelling krijgen.Omdat verkeersongevallen elke dag en overal. Slachtoffers vallen elke dag ‘een beetje’.

Rampen in de luchtvaart komen zelden voor en dus ook op maar weinig plaatsen. Ookal vallen er slechts een paar doden, ze worden breed uitgemeten door de media.

De tweede oorzaak is dat je vrijwillig deelneemt aan het verkeer. Mensen accepteren veel meer risico van vrijwillige activiteiten dan van onvrijwillig gelopen risico zoals een overstroming of een kernramp.

De derde oorzaak is dat de meeste mensen denken alle situaties in het verkeer onder controle te hebben, ze denken het zelf in de hand te hebben. En als iemand zelf invloed denkt te kunnen uitoefenen zal hij van die situatie meer risico accepteren dan wanneer die situatie zich aan zijn wil en invloed onttrekt.

In de media zie je dat de ernst van de ongevallen steeds meer wordt uitgedrukt in kilometers en uren van de door het ongeval veroorzaakte file. Slachtoffers worden soms slechts terloops genoemd. Het lijkt wel freudiaanse verdringing….

Bron: Noord Hollands Dagblad,17 juni 2012