Onduidelijkheid rondom blusdekens.


In een uitzending op 18 januari probeerde TV-programma Kassa tevergeefs duidelijk te krijgen welke nu wel en welke niet veilig zijn. Brancheverening Vebon legt in de uitzending uit dat de vermelding EN 1869 wel degelijk iets zegt. Het gaat uiteraard niet alleen om het vermelden van de norm op de verpakking. Een blusdeken voldoet pas aan EN 1869 indien deze ook uitvoerig volgens de norm is getest. Hieruit moet een testrapport voortvloeien waaruit blijkt dat de blusdeken inderdaad voldoet aan de gestelde eisen.

Klik hier om het volledige artikel te lezen

Bron: Brandveilig.com, 20 januari 2014